Startsida

Årsmöte hölls den 12 mars 2017
Läs om årsmötet.

Vem var Albert Olsson?

Albert_Olsson_1114x1600Kanske är han mest känd för sin historiska romantrilogi om Tore Gudmarsson med historien förlagd till tiden för Hallands införlivande med det dåtida Sverige. Men han var folkskolläraren som förutom romaner också skrev noveller, dikter, dramer, sagospel och artiklar om allt från vikingatidens historia till relationer mellan stat och individ och makt och rätt.

Sällskapets uppgift

Albert Olssonsällskapet ser som sin främsta uppgift att vårda minnet av Albert Olsson samt tillvarata och vidga kännedomen om den kulturskatt han givit bygden genom sitt författarskap och sin lärargärning i Halland.

Vill Du forska eller är allmänt intresserad står vi gärna till tjänst med uppgifter och kontakter med bibliotek och arkiv där Albert Olssons manuskript förvaras.


Välkommen som medlem i sällskapet!
Läs mer om medlemskap.


Kontakta oss.
OBS ny mailadress: styrelsen@albertolssonsallskapet.se

Skicka gärna frågor, tips och synpunkter med hjälp av kontaktformuläret.

   Skicka mail