Arkiv för Hemsidan Kategori

Teatergruppens sidor

Nu har teatergruppen och all information om teater, repetitioner, biljetter, biljettbokningar, speldagar, karta till spelplatsen, bilder, länkar till Facebook, tidningsartiklar mm samlats på egna sidor, som en underdomän till Albert Olssonsällskapet, med adress:
http://albertolssonsallskapet.se/teater/


Hemsidan skapad

Jag har idag 2011-12-15 på uppdrag av Bengt Hultén skapat en ny hemsida för Albert Olssonsällskapet.