Arkiv för Statistik Kategori

Statistik

Här visas statistik över besökare. Även om nyheten är publicerad 12 februari 2012 så är statistiken ny. När du läser denna ”gamla nyhet” är statistiken aktuell och uppdaterad. Det sker momentant vid varje besök på denna hemsida. Ursäkta att visningen är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
109075 10410 15 6 744 80

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 3156 Day - 1 - 3156 - 2.89 % 2.89 %
2 4117 Day - 2 - 4117 - 3.77 % 3.77 %
3 4238 Day - 3 - 4238 - 3.89 % 3.89 %
4 3540 Day - 4 - 3540 - 3.25 % 3.25 %
5 3282 Day - 5 - 3282 - 3.01 % 3.01 %
6 3552 Day - 6 - 3552 - 3.26 % 3.26 %
7 4085 Day - 7 - 4085 - 3.75 % 3.75 %
8 2966 Day - 8 - 2966 - 2.72 % 2.72 %
9 3314 Day - 9 - 3314 - 3.04 % 3.04 %
10 3500 Day - 10 - 3500 - 3.21 % 3.21 %
11 3713 Day - 11 - 3713 - 3.4 % 3.4 %
12 3622 Day - 12 - 3622 - 3.32 % 3.32 %
13 3005 Day - 13 - 3005 - 2.75 % 2.75 %
14 3629 Day - 14 - 3629 - 3.33 % 3.33 %
15 4817 Day - 15 - 4817 - 4.42 % 4.42 %
16 3134 Day - 16 - 3134 - 2.87 % 2.87 %
17 4179 Day - 17 - 4179 - 3.83 % 3.83 %
18 3163 Day - 18 - 3163 - 2.9 % 2.9 %
19 3249 Day - 19 - 3249 - 2.98 % 2.98 %
20 3144 Day - 20 - 3144 - 2.88 % 2.88 %
21 3969 Day - 21 - 3969 - 3.64 % 3.64 %
22 4097 Day - 22 - 4097 - 3.76 % 3.76 %
23 3955 Day - 23 - 3955 - 3.63 % 3.63 %
24 3427 Day - 24 - 3427 - 3.14 % 3.14 %
25 3696 Day - 25 - 3696 - 3.39 % 3.39 %
26 3485 Day - 26 - 3485 - 3.2 % 3.2 %
27 3281 Day - 27 - 3281 - 3.01 % 3.01 %
28 3604 Day - 28 - 3604 - 3.3 % 3.3 %
29 3462 Day - 29 - 3462 - 3.17 % 3.17 %
30 3224 Day - 30 - 3224 - 2.96 % 2.96 %
31 1470 Day - 31 - 1470 - 1.35 % 1.35 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 78 Day - 1 - 78 - 3.96 % 3.96 %
2 55 Day - 2 - 55 - 2.79 % 2.79 %
3 61 Day - 3 - 61 - 3.1 % 3.1 %
4 19 Day - 4 - 19 - 0.97 % 0.97 %
5 129 Day - 5 - 129 - 6.55 % 6.55 %
6 140 Day - 6 - 140 - 7.11 % 7.11 %
7 21 Day - 7 - 21 - 1.07 % 1.07 %
8 92 Day - 8 - 92 - 4.67 % 4.67 %
9 161 Day - 9 - 161 - 8.18 % 8.18 %
10 16 Day - 10 - 16 - 0.81 % 0.81 %
11 102 Day - 11 - 102 - 5.18 % 5.18 %
12 41 Day - 12 - 41 - 2.08 % 2.08 %
13 34 Day - 13 - 34 - 1.73 % 1.73 %
14 70 Day - 14 - 70 - 3.56 % 3.56 %
15 117 Day - 15 - 117 - 5.95 % 5.95 %
16 88 Day - 16 - 88 - 4.47 % 4.47 %
17 238 Day - 17 - 238 - 12.09 % 12.09 %
18 36 Day - 18 - 36 - 1.83 % 1.83 %
19 51 Day - 19 - 51 - 2.59 % 2.59 %
20 199 Day - 20 - 199 - 10.11 % 10.11 %
21 13 Day - 21 - 13 - 0.66 % 0.66 %
22 135 Day - 22 - 135 - 6.86 % 6.86 %
23 57 Day - 23 - 57 - 2.9 % 2.9 %
24 15 Day - 24 - 15 - 0.76 % 0.76 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 14322 Day - Sunday - 14322 - 13.13 % 13.13 %
Monday 13055 Day - Monday - 13055 - 11.97 % 11.97 %
Tuesday 21197 Day - Tuesday - 21197 - 19.43 % 19.43 %
Wednesday 16403 Day - Wednesday - 16403 - 15.04 % 15.04 %
Thursday 15954 Day - Thursday - 15954 - 14.63 % 14.63 %
Friday 13853 Day - Friday - 13853 - 12.7 % 12.7 %
Saturday 14291 Day - Saturday - 14291 - 13.1 % 13.1 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Dec 11 801 Month - Dec 11 - 801 - 0.73 % 0.73 %
Jan 12 1436 Month - Jan 12 - 1436 - 1.32 % 1.32 %
Feb 12 940 Month - Feb 12 - 940 - 0.86 % 0.86 %
Mar 12 1628 Month - Mar 12 - 1628 - 1.49 % 1.49 %
Apr 12 994 Month - Apr 12 - 994 - 0.91 % 0.91 %
May 12 879 Month - May 12 - 879 - 0.81 % 0.81 %
Jun 12 850 Month - Jun 12 - 850 - 0.78 % 0.78 %
Jul 12 1146 Month - Jul 12 - 1146 - 1.05 % 1.05 %
Aug 12 1446 Month - Aug 12 - 1446 - 1.33 % 1.33 %
Sep 12 728 Month - Sep 12 - 728 - 0.67 % 0.67 %
Oct 12 1550 Month - Oct 12 - 1550 - 1.42 % 1.42 %
Nov 12 1065 Month - Nov 12 - 1065 - 0.98 % 0.98 %
Dec 12 822 Month - Dec 12 - 822 - 0.75 % 0.75 %
Jan 13 1010 Month - Jan 13 - 1010 - 0.93 % 0.93 %
Feb 13 982 Month - Feb 13 - 982 - 0.9 % 0.9 %
Mar 13 1179 Month - Mar 13 - 1179 - 1.08 % 1.08 %
Apr 13 1083 Month - Apr 13 - 1083 - 0.99 % 0.99 %
May 13 1434 Month - May 13 - 1434 - 1.31 % 1.31 %
Jun 13 1886 Month - Jun 13 - 1886 - 1.73 % 1.73 %
Jul 13 1511 Month - Jul 13 - 1511 - 1.39 % 1.39 %
Aug 13 1398 Month - Aug 13 - 1398 - 1.28 % 1.28 %
Sep 13 1774 Month - Sep 13 - 1774 - 1.63 % 1.63 %
Oct 13 1958 Month - Oct 13 - 1958 - 1.8 % 1.8 %
Nov 13 1628 Month - Nov 13 - 1628 - 1.49 % 1.49 %
Dec 13 1361 Month - Dec 13 - 1361 - 1.25 % 1.25 %
Jan 14 1663 Month - Jan 14 - 1663 - 1.52 % 1.52 %
Feb 14 1312 Month - Feb 14 - 1312 - 1.2 % 1.2 %
Mar 14 1730 Month - Mar 14 - 1730 - 1.59 % 1.59 %
Apr 14 1660 Month - Apr 14 - 1660 - 1.52 % 1.52 %
May 14 2860 Month - May 14 - 2860 - 2.62 % 2.62 %
Jun 14 1969 Month - Jun 14 - 1969 - 1.81 % 1.81 %
Jul 14 2983 Month - Jul 14 - 2983 - 2.73 % 2.73 %
Aug 14 1340 Month - Aug 14 - 1340 - 1.23 % 1.23 %
Sep 14 1324 Month - Sep 14 - 1324 - 1.21 % 1.21 %
Oct 14 1440 Month - Oct 14 - 1440 - 1.32 % 1.32 %
Jan 15 1385 Month - Jan 15 - 1385 - 1.27 % 1.27 %
Feb 15 1288 Month - Feb 15 - 1288 - 1.18 % 1.18 %
Mar 15 1408 Month - Mar 15 - 1408 - 1.29 % 1.29 %
Apr 15 1371 Month - Apr 15 - 1371 - 1.26 % 1.26 %
May 15 1774 Month - May 15 - 1774 - 1.63 % 1.63 %
Jun 15 2285 Month - Jun 15 - 2285 - 2.09 % 2.09 %
Jul 15 1608 Month - Jul 15 - 1608 - 1.47 % 1.47 %
Aug 15 1437 Month - Aug 15 - 1437 - 1.32 % 1.32 %
Sep 15 1829 Month - Sep 15 - 1829 - 1.68 % 1.68 %
Oct 15 2265 Month - Oct 15 - 2265 - 2.08 % 2.08 %
Nov 15 3262 Month - Nov 15 - 3262 - 2.99 % 2.99 %
Dec 15 1572 Month - Dec 15 - 1572 - 1.44 % 1.44 %
Jan 16 1817 Month - Jan 16 - 1817 - 1.67 % 1.67 %
Feb 16 1495 Month - Feb 16 - 1495 - 1.37 % 1.37 %
Mar 16 1790 Month - Mar 16 - 1790 - 1.64 % 1.64 %
Apr 16 1781 Month - Apr 16 - 1781 - 1.63 % 1.63 %
May 16 1820 Month - May 16 - 1820 - 1.67 % 1.67 %
Jun 16 2480 Month - Jun 16 - 2480 - 2.27 % 2.27 %
Jul 16 2480 Month - Jul 16 - 2480 - 2.27 % 2.27 %
Aug 16 2399 Month - Aug 16 - 2399 - 2.2 % 2.2 %
Sep 16 1987 Month - Sep 16 - 1987 - 1.82 % 1.82 %
Oct 16 1936 Month - Oct 16 - 1936 - 1.77 % 1.77 %
Nov 16 2037 Month - Nov 16 - 2037 - 1.87 % 1.87 %
Dec 16 2206 Month - Dec 16 - 2206 - 2.02 % 2.02 %
Jan 17 2378 Month - Jan 17 - 2378 - 2.18 % 2.18 %
Feb 17 1880 Month - Feb 17 - 1880 - 1.72 % 1.72 %
Mar 17 3034 Month - Mar 17 - 3034 - 2.78 % 2.78 %
Apr 17 2804 Month - Apr 17 - 2804 - 2.57 % 2.57 %
May 17 1529 Month - May 17 - 1529 - 1.4 % 1.4 %
Jun 17 1968 Month - Jun 17 - 1968 - 1.8 % 1.8 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3285 Hour - 0 - 3285 - 3.01 % 3.01 %
1 3671 Hour - 1 - 3671 - 3.37 % 3.37 %
2 4329 Hour - 2 - 4329 - 3.97 % 3.97 %
3 4731 Hour - 3 - 4731 - 4.34 % 4.34 %
4 4542 Hour - 4 - 4542 - 4.16 % 4.16 %
5 4584 Hour - 5 - 4584 - 4.2 % 4.2 %
6 4247 Hour - 6 - 4247 - 3.89 % 3.89 %
7 4855 Hour - 7 - 4855 - 4.45 % 4.45 %
8 4512 Hour - 8 - 4512 - 4.14 % 4.14 %
9 4832 Hour - 9 - 4832 - 4.43 % 4.43 %
10 5322 Hour - 10 - 5322 - 4.88 % 4.88 %
11 4041 Hour - 11 - 4041 - 3.7 % 3.7 %
12 4262 Hour - 12 - 4262 - 3.91 % 3.91 %
13 5050 Hour - 13 - 5050 - 4.63 % 4.63 %
14 4829 Hour - 14 - 4829 - 4.43 % 4.43 %
15 4844 Hour - 15 - 4844 - 4.44 % 4.44 %
16 5223 Hour - 16 - 5223 - 4.79 % 4.79 %
17 4414 Hour - 17 - 4414 - 4.05 % 4.05 %
18 4222 Hour - 18 - 4222 - 3.87 % 3.87 %
19 4814 Hour - 19 - 4814 - 4.41 % 4.41 %
20 4248 Hour - 20 - 4248 - 3.89 % 3.89 %
21 4975 Hour - 21 - 4975 - 4.56 % 4.56 %
22 5329 Hour - 22 - 5329 - 4.89 % 4.89 %
23 3914 Hour - 23 - 3914 - 3.59 % 3.59 %

Most visited pages (2)

Page Amount Percentage
/ 15128 Page - / - 15128 - 82.48 % 82.48 %
/nyheter/ 3214 Page - /nyheter/ - 3214 - 17.52 % 17.52 %

Most seen referers (2)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 1558 Referer - https://www.google.se/ - 1558 - 69.18 % 69.18 %
albertolssonsallskapet.se 694 Referer - albertolssonsallskapet.se - 694 - 30.82 % 30.82 %

Most used browsers (2)

UserAgent Amount Percentage
Java-based browser Java-based browser 25240 UserAgent - Java-based browser - 25240 - 53.21 % 53.21 %
Internet Explorer Internet Explorer 22194 UserAgent - Internet Explorer - 22194 - 46.79 % 46.79 %

Most used browsers versions (2)

UserAgent Amount Percentage
Java-based browser 1.7.0 Java-based browser 1.7.0 13083 UserAgent - Java-based browser 1.7.0 - 13083 - 51.83 % 51.83 %
Java-based browser 1.8.0 Java-based browser 1.8.0 12157 UserAgent - Java-based browser 1.8.0 - 12157 - 48.17 % 48.17 %

Most used operating systems (2)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 35334 Operating System - Unknown  - 35334 - 62.95 % 62.95 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 20798 Operating System - Windows 7 64 bit - 20798 - 37.05 % 37.05 %

Most searched keywords (2)

Keyword Amount Percentage
albert olssonsällskapet 223 Keyword - albert olssonsällskapet - 223 - 62.82 % 62.82 %
albert olsson sällskapet 132 Keyword - albert olsson sällskapet - 132 - 37.18 % 37.18 %

Most searched keywords today(2)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1