Statistik

Här visas statistik över besökare. Även om nyheten är publicerad 12 februari 2012 så är statistiken ny. När du läser denna ”gamla nyhet” är statistiken aktuell och uppdaterad. Det sker momentant vid varje besök på denna hemsida. Ursäkta att visningen är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
149415 22448 43 27 710 279

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 4802 Day - 1 - 4802 - 3.21 % 3.21 %
2 5382 Day - 2 - 5382 - 3.6 % 3.6 %
3 5708 Day - 3 - 5708 - 3.82 % 3.82 %
4 4607 Day - 4 - 4607 - 3.08 % 3.08 %
5 4646 Day - 5 - 4646 - 3.11 % 3.11 %
6 4748 Day - 6 - 4748 - 3.18 % 3.18 %
7 5470 Day - 7 - 5470 - 3.66 % 3.66 %
8 4293 Day - 8 - 4293 - 2.87 % 2.87 %
9 4509 Day - 9 - 4509 - 3.02 % 3.02 %
10 5107 Day - 10 - 5107 - 3.42 % 3.42 %
11 5016 Day - 11 - 5016 - 3.36 % 3.36 %
12 4885 Day - 12 - 4885 - 3.27 % 3.27 %
13 5062 Day - 13 - 5062 - 3.39 % 3.39 %
14 4787 Day - 14 - 4787 - 3.2 % 3.2 %
15 5944 Day - 15 - 5944 - 3.98 % 3.98 %
16 4418 Day - 16 - 4418 - 2.96 % 2.96 %
17 5300 Day - 17 - 5300 - 3.55 % 3.55 %
18 4203 Day - 18 - 4203 - 2.81 % 2.81 %
19 4593 Day - 19 - 4593 - 3.07 % 3.07 %
20 4119 Day - 20 - 4119 - 2.76 % 2.76 %
21 5360 Day - 21 - 5360 - 3.59 % 3.59 %
22 5372 Day - 22 - 5372 - 3.6 % 3.6 %
23 5425 Day - 23 - 5425 - 3.63 % 3.63 %
24 5011 Day - 24 - 5011 - 3.35 % 3.35 %
25 4823 Day - 25 - 4823 - 3.23 % 3.23 %
26 5056 Day - 26 - 5056 - 3.38 % 3.38 %
27 4839 Day - 27 - 4839 - 3.24 % 3.24 %
28 5040 Day - 28 - 5040 - 3.37 % 3.37 %
29 4482 Day - 29 - 4482 - 3 % 3 %
30 4157 Day - 30 - 4157 - 2.78 % 2.78 %
31 2251 Day - 31 - 2251 - 1.51 % 1.51 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 117 Day - 1 - 117 - 6.51 % 6.51 %
2 85 Day - 2 - 85 - 4.73 % 4.73 %
3 234 Day - 3 - 234 - 13.03 % 13.03 %
4 79 Day - 4 - 79 - 4.4 % 4.4 %
5 96 Day - 5 - 96 - 5.35 % 5.35 %
6 102 Day - 6 - 102 - 5.68 % 5.68 %
7 100 Day - 7 - 100 - 5.57 % 5.57 %
8 76 Day - 8 - 76 - 4.23 % 4.23 %
9 81 Day - 9 - 81 - 4.51 % 4.51 %
10 116 Day - 10 - 116 - 6.46 % 6.46 %
11 74 Day - 11 - 74 - 4.12 % 4.12 %
12 70 Day - 12 - 70 - 3.9 % 3.9 %
13 65 Day - 13 - 65 - 3.62 % 3.62 %
14 97 Day - 14 - 97 - 5.4 % 5.4 %
15 74 Day - 15 - 74 - 4.12 % 4.12 %
16 83 Day - 16 - 83 - 4.62 % 4.62 %
17 204 Day - 17 - 204 - 11.36 % 11.36 %
18 43 Day - 18 - 43 - 2.39 % 2.39 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 18897 Day - Sunday - 18897 - 12.65 % 12.65 %
Monday 18112 Day - Monday - 18112 - 12.12 % 12.12 %
Tuesday 29365 Day - Tuesday - 29365 - 19.65 % 19.65 %
Wednesday 21817 Day - Wednesday - 21817 - 14.6 % 14.6 %
Thursday 21253 Day - Thursday - 21253 - 14.22 % 14.22 %
Friday 19810 Day - Friday - 19810 - 13.26 % 13.26 %
Saturday 20161 Day - Saturday - 20161 - 13.49 % 13.49 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Dec 11 801 Month - Dec 11 - 801 - 0.54 % 0.54 %
Jan 12 1436 Month - Jan 12 - 1436 - 0.96 % 0.96 %
Feb 12 940 Month - Feb 12 - 940 - 0.63 % 0.63 %
Mar 12 1628 Month - Mar 12 - 1628 - 1.09 % 1.09 %
Apr 12 994 Month - Apr 12 - 994 - 0.67 % 0.67 %
May 12 879 Month - May 12 - 879 - 0.59 % 0.59 %
Jun 12 850 Month - Jun 12 - 850 - 0.57 % 0.57 %
Jul 12 1146 Month - Jul 12 - 1146 - 0.77 % 0.77 %
Aug 12 1446 Month - Aug 12 - 1446 - 0.97 % 0.97 %
Sep 12 728 Month - Sep 12 - 728 - 0.49 % 0.49 %
Oct 12 1550 Month - Oct 12 - 1550 - 1.04 % 1.04 %
Nov 12 1065 Month - Nov 12 - 1065 - 0.71 % 0.71 %
Dec 12 822 Month - Dec 12 - 822 - 0.55 % 0.55 %
Jan 13 1010 Month - Jan 13 - 1010 - 0.68 % 0.68 %
Feb 13 982 Month - Feb 13 - 982 - 0.66 % 0.66 %
Mar 13 1179 Month - Mar 13 - 1179 - 0.79 % 0.79 %
Apr 13 1083 Month - Apr 13 - 1083 - 0.72 % 0.72 %
May 13 1434 Month - May 13 - 1434 - 0.96 % 0.96 %
Jun 13 1886 Month - Jun 13 - 1886 - 1.26 % 1.26 %
Jul 13 1511 Month - Jul 13 - 1511 - 1.01 % 1.01 %
Aug 13 1398 Month - Aug 13 - 1398 - 0.94 % 0.94 %
Sep 13 1774 Month - Sep 13 - 1774 - 1.19 % 1.19 %
Oct 13 1958 Month - Oct 13 - 1958 - 1.31 % 1.31 %
Nov 13 1628 Month - Nov 13 - 1628 - 1.09 % 1.09 %
Dec 13 1361 Month - Dec 13 - 1361 - 0.91 % 0.91 %
Jan 14 1663 Month - Jan 14 - 1663 - 1.11 % 1.11 %
Feb 14 1312 Month - Feb 14 - 1312 - 0.88 % 0.88 %
Mar 14 1730 Month - Mar 14 - 1730 - 1.16 % 1.16 %
Apr 14 1660 Month - Apr 14 - 1660 - 1.11 % 1.11 %
May 14 2860 Month - May 14 - 2860 - 1.91 % 1.91 %
Jun 14 1969 Month - Jun 14 - 1969 - 1.32 % 1.32 %
Jul 14 2983 Month - Jul 14 - 2983 - 2 % 2 %
Aug 14 1340 Month - Aug 14 - 1340 - 0.9 % 0.9 %
Sep 14 1324 Month - Sep 14 - 1324 - 0.89 % 0.89 %
Oct 14 1440 Month - Oct 14 - 1440 - 0.96 % 0.96 %
Jan 15 1385 Month - Jan 15 - 1385 - 0.93 % 0.93 %
Feb 15 1288 Month - Feb 15 - 1288 - 0.86 % 0.86 %
Mar 15 1408 Month - Mar 15 - 1408 - 0.94 % 0.94 %
Apr 15 1371 Month - Apr 15 - 1371 - 0.92 % 0.92 %
May 15 1774 Month - May 15 - 1774 - 1.19 % 1.19 %
Jun 15 2285 Month - Jun 15 - 2285 - 1.53 % 1.53 %
Jul 15 1608 Month - Jul 15 - 1608 - 1.08 % 1.08 %
Aug 15 1437 Month - Aug 15 - 1437 - 0.96 % 0.96 %
Sep 15 1829 Month - Sep 15 - 1829 - 1.22 % 1.22 %
Oct 15 2265 Month - Oct 15 - 2265 - 1.52 % 1.52 %
Nov 15 3262 Month - Nov 15 - 3262 - 2.18 % 2.18 %
Dec 15 1572 Month - Dec 15 - 1572 - 1.05 % 1.05 %
Jan 16 1817 Month - Jan 16 - 1817 - 1.22 % 1.22 %
Feb 16 1495 Month - Feb 16 - 1495 - 1 % 1 %
Mar 16 1790 Month - Mar 16 - 1790 - 1.2 % 1.2 %
Apr 16 1781 Month - Apr 16 - 1781 - 1.19 % 1.19 %
May 16 1820 Month - May 16 - 1820 - 1.22 % 1.22 %
Jun 16 2480 Month - Jun 16 - 2480 - 1.66 % 1.66 %
Jul 16 2480 Month - Jul 16 - 2480 - 1.66 % 1.66 %
Aug 16 2399 Month - Aug 16 - 2399 - 1.61 % 1.61 %
Sep 16 1987 Month - Sep 16 - 1987 - 1.33 % 1.33 %
Oct 16 1936 Month - Oct 16 - 1936 - 1.3 % 1.3 %
Nov 16 2037 Month - Nov 16 - 2037 - 1.36 % 1.36 %
Dec 16 2206 Month - Dec 16 - 2206 - 1.48 % 1.48 %
Jan 17 2378 Month - Jan 17 - 2378 - 1.59 % 1.59 %
Feb 17 1880 Month - Feb 17 - 1880 - 1.26 % 1.26 %
Mar 17 3034 Month - Mar 17 - 3034 - 2.03 % 2.03 %
Apr 17 2804 Month - Apr 17 - 2804 - 1.88 % 1.88 %
May 17 1529 Month - May 17 - 1529 - 1.02 % 1.02 %
Jun 17 2411 Month - Jun 17 - 2411 - 1.61 % 1.61 %
Jul 17 2447 Month - Jul 17 - 2447 - 1.64 % 1.64 %
Aug 17 2339 Month - Aug 17 - 2339 - 1.57 % 1.57 %
Sep 17 2442 Month - Sep 17 - 2442 - 1.63 % 1.63 %
Oct 17 2860 Month - Oct 17 - 2860 - 1.91 % 1.91 %
Nov 17 3426 Month - Nov 17 - 3426 - 2.29 % 2.29 %
Dec 17 3235 Month - Dec 17 - 3235 - 2.17 % 2.17 %
Jan 18 3952 Month - Jan 18 - 3952 - 2.64 % 2.64 %
Feb 18 4493 Month - Feb 18 - 4493 - 3.01 % 3.01 %
Mar 18 4855 Month - Mar 18 - 4855 - 3.25 % 3.25 %
Apr 18 1557 Month - Apr 18 - 1557 - 1.04 % 1.04 %
May 18 2931 Month - May 18 - 2931 - 1.96 % 1.96 %
Jun 18 3564 Month - Jun 18 - 3564 - 2.39 % 2.39 %
Jul 18 1796 Month - Jul 18 - 1796 - 1.2 % 1.2 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 4582 Hour - 0 - 4582 - 3.07 % 3.07 %
1 4919 Hour - 1 - 4919 - 3.29 % 3.29 %
2 5333 Hour - 2 - 5333 - 3.57 % 3.57 %
3 5959 Hour - 3 - 5959 - 3.99 % 3.99 %
4 6059 Hour - 4 - 6059 - 4.06 % 4.06 %
5 6077 Hour - 5 - 6077 - 4.07 % 4.07 %
6 6025 Hour - 6 - 6025 - 4.03 % 4.03 %
7 6277 Hour - 7 - 6277 - 4.2 % 4.2 %
8 6966 Hour - 8 - 6966 - 4.66 % 4.66 %
9 7056 Hour - 9 - 7056 - 4.72 % 4.72 %
10 7268 Hour - 10 - 7268 - 4.86 % 4.86 %
11 6177 Hour - 11 - 6177 - 4.13 % 4.13 %
12 5801 Hour - 12 - 5801 - 3.88 % 3.88 %
13 6585 Hour - 13 - 6585 - 4.41 % 4.41 %
14 6514 Hour - 14 - 6514 - 4.36 % 4.36 %
15 6228 Hour - 15 - 6228 - 4.17 % 4.17 %
16 6751 Hour - 16 - 6751 - 4.52 % 4.52 %
17 5953 Hour - 17 - 5953 - 3.98 % 3.98 %
18 6080 Hour - 18 - 6080 - 4.07 % 4.07 %
19 6471 Hour - 19 - 6471 - 4.33 % 4.33 %
20 6343 Hour - 20 - 6343 - 4.25 % 4.25 %
21 6828 Hour - 21 - 6828 - 4.57 % 4.57 %
22 7224 Hour - 22 - 7224 - 4.83 % 4.83 %
23 5939 Hour - 23 - 5939 - 3.97 % 3.97 %

Most visited pages (2)

Page Amount Percentage
/ 29968 Page - / - 29968 - 89.17 % 89.17 %
/nyheter/ 3638 Page - /nyheter/ - 3638 - 10.83 % 10.83 %

Most seen referers (2)

Referer Amount Percentage
http://albertolssonsallskapet.se/ 5772 Referer - http://albertolssonsallskapet.se/ - 5772 - 54.62 % 54.62 %
http://albertolssonsallskapet.se 4795 Referer - http://albertolssonsallskapet.se - 4795 - 45.38 % 45.38 %

Most used browsers (2)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 38007 UserAgent - Mozilla Firefox - 38007 - 57.42 % 57.42 %
Java-based browser Java-based browser 28188 UserAgent - Java-based browser - 28188 - 42.58 % 42.58 %

Most used browsers versions (2)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 16620 UserAgent - Unknown  - 16620 - 52.9 % 52.9 %
Java-based browser 1.8.0 Java-based browser 1.8.0 14796 UserAgent - Java-based browser 1.8.0 - 14796 - 47.1 % 47.1 %

Most used operating systems (2)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 44532 Operating System - Unknown  - 44532 - 55.69 % 55.69 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 35426 Operating System - Windows 7 64 bit - 35426 - 44.31 % 44.31 %

Most searched keywords (2)

Keyword Amount Percentage
albert olssonsällskapet 223 Keyword - albert olssonsällskapet - 223 - 62.82 % 62.82 %
albert olsson sällskapet 132 Keyword - albert olsson sällskapet - 132 - 37.18 % 37.18 %

Most searched keywords today(2)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1