Statistik

Här visas statistik över besökare. Även om nyheten är publicerad 12 februari 2012 så är statistiken ny. När du läser denna ”gamla nyhet” är statistiken aktuell och uppdaterad. Det sker momentant vid varje besök på denna hemsida. Ursäkta att visningen är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
111320 10594 11 9 575 83

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 3227 Day - 1 - 3227 - 2.9 % 2.9 %
2 4153 Day - 2 - 4153 - 3.73 % 3.73 %
3 4347 Day - 3 - 4347 - 3.9 % 3.9 %
4 3685 Day - 4 - 3685 - 3.31 % 3.31 %
5 3336 Day - 5 - 3336 - 3 % 3 %
6 3592 Day - 6 - 3592 - 3.23 % 3.23 %
7 4126 Day - 7 - 4126 - 3.71 % 3.71 %
8 3100 Day - 8 - 3100 - 2.78 % 2.78 %
9 3327 Day - 9 - 3327 - 2.99 % 2.99 %
10 3521 Day - 10 - 3521 - 3.16 % 3.16 %
11 3773 Day - 11 - 3773 - 3.39 % 3.39 %
12 3648 Day - 12 - 3648 - 3.28 % 3.28 %
13 3177 Day - 13 - 3177 - 2.85 % 2.85 %
14 3799 Day - 14 - 3799 - 3.41 % 3.41 %
15 4841 Day - 15 - 4841 - 4.35 % 4.35 %
16 3212 Day - 16 - 3212 - 2.89 % 2.89 %
17 4212 Day - 17 - 4212 - 3.78 % 3.78 %
18 3304 Day - 18 - 3304 - 2.97 % 2.97 %
19 3268 Day - 19 - 3268 - 2.94 % 2.94 %
20 3266 Day - 20 - 3266 - 2.93 % 2.93 %
21 4093 Day - 21 - 4093 - 3.68 % 3.68 %
22 4110 Day - 22 - 4110 - 3.69 % 3.69 %
23 3984 Day - 23 - 3984 - 3.58 % 3.58 %
24 3557 Day - 24 - 3557 - 3.2 % 3.2 %
25 3771 Day - 25 - 3771 - 3.39 % 3.39 %
26 3651 Day - 26 - 3651 - 3.28 % 3.28 %
27 3291 Day - 27 - 3291 - 2.96 % 2.96 %
28 3684 Day - 28 - 3684 - 3.31 % 3.31 %
29 3545 Day - 29 - 3545 - 3.18 % 3.18 %
30 3250 Day - 30 - 3250 - 2.92 % 2.92 %
31 1470 Day - 31 - 1470 - 1.32 % 1.32 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 71 Day - 1 - 71 - 3.94 % 3.94 %
2 36 Day - 2 - 36 - 2 % 2 %
3 109 Day - 3 - 109 - 6.05 % 6.05 %
4 145 Day - 4 - 145 - 8.05 % 8.05 %
5 54 Day - 5 - 54 - 3 % 3 %
6 40 Day - 6 - 40 - 2.22 % 2.22 %
7 41 Day - 7 - 41 - 2.28 % 2.28 %
8 134 Day - 8 - 134 - 7.44 % 7.44 %
9 13 Day - 9 - 13 - 0.72 % 0.72 %
10 21 Day - 10 - 21 - 1.17 % 1.17 %
11 60 Day - 11 - 60 - 3.33 % 3.33 %
12 26 Day - 12 - 26 - 1.44 % 1.44 %
13 172 Day - 13 - 172 - 9.54 % 9.54 %
14 170 Day - 14 - 170 - 9.43 % 9.43 %
15 24 Day - 15 - 24 - 1.33 % 1.33 %
16 78 Day - 16 - 78 - 4.33 % 4.33 %
17 33 Day - 17 - 33 - 1.83 % 1.83 %
18 141 Day - 18 - 141 - 7.82 % 7.82 %
19 19 Day - 19 - 19 - 1.05 % 1.05 %
20 122 Day - 20 - 122 - 6.77 % 6.77 %
21 124 Day - 21 - 124 - 6.88 % 6.88 %
22 13 Day - 22 - 13 - 0.72 % 0.72 %
23 29 Day - 23 - 29 - 1.61 % 1.61 %
24 116 Day - 24 - 116 - 6.44 % 6.44 %
25 11 Day - 25 - 11 - 0.61 % 0.61 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 14542 Day - Sunday - 14542 - 13.06 % 13.06 %
Monday 13500 Day - Monday - 13500 - 12.13 % 12.13 %
Tuesday 21564 Day - Tuesday - 21564 - 19.37 % 19.37 %
Wednesday 16582 Day - Wednesday - 16582 - 14.9 % 14.9 %
Thursday 16371 Day - Thursday - 16371 - 14.71 % 14.71 %
Friday 14214 Day - Friday - 14214 - 12.77 % 12.77 %
Saturday 14547 Day - Saturday - 14547 - 13.07 % 13.07 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Dec 11 801 Month - Dec 11 - 801 - 0.72 % 0.72 %
Jan 12 1436 Month - Jan 12 - 1436 - 1.29 % 1.29 %
Feb 12 940 Month - Feb 12 - 940 - 0.84 % 0.84 %
Mar 12 1628 Month - Mar 12 - 1628 - 1.46 % 1.46 %
Apr 12 994 Month - Apr 12 - 994 - 0.89 % 0.89 %
May 12 879 Month - May 12 - 879 - 0.79 % 0.79 %
Jun 12 850 Month - Jun 12 - 850 - 0.76 % 0.76 %
Jul 12 1146 Month - Jul 12 - 1146 - 1.03 % 1.03 %
Aug 12 1446 Month - Aug 12 - 1446 - 1.3 % 1.3 %
Sep 12 728 Month - Sep 12 - 728 - 0.65 % 0.65 %
Oct 12 1550 Month - Oct 12 - 1550 - 1.39 % 1.39 %
Nov 12 1065 Month - Nov 12 - 1065 - 0.96 % 0.96 %
Dec 12 822 Month - Dec 12 - 822 - 0.74 % 0.74 %
Jan 13 1010 Month - Jan 13 - 1010 - 0.91 % 0.91 %
Feb 13 982 Month - Feb 13 - 982 - 0.88 % 0.88 %
Mar 13 1179 Month - Mar 13 - 1179 - 1.06 % 1.06 %
Apr 13 1083 Month - Apr 13 - 1083 - 0.97 % 0.97 %
May 13 1434 Month - May 13 - 1434 - 1.29 % 1.29 %
Jun 13 1886 Month - Jun 13 - 1886 - 1.69 % 1.69 %
Jul 13 1511 Month - Jul 13 - 1511 - 1.36 % 1.36 %
Aug 13 1398 Month - Aug 13 - 1398 - 1.26 % 1.26 %
Sep 13 1774 Month - Sep 13 - 1774 - 1.59 % 1.59 %
Oct 13 1958 Month - Oct 13 - 1958 - 1.76 % 1.76 %
Nov 13 1628 Month - Nov 13 - 1628 - 1.46 % 1.46 %
Dec 13 1361 Month - Dec 13 - 1361 - 1.22 % 1.22 %
Jan 14 1663 Month - Jan 14 - 1663 - 1.49 % 1.49 %
Feb 14 1312 Month - Feb 14 - 1312 - 1.18 % 1.18 %
Mar 14 1730 Month - Mar 14 - 1730 - 1.55 % 1.55 %
Apr 14 1660 Month - Apr 14 - 1660 - 1.49 % 1.49 %
May 14 2860 Month - May 14 - 2860 - 2.57 % 2.57 %
Jun 14 1969 Month - Jun 14 - 1969 - 1.77 % 1.77 %
Jul 14 2983 Month - Jul 14 - 2983 - 2.68 % 2.68 %
Aug 14 1340 Month - Aug 14 - 1340 - 1.2 % 1.2 %
Sep 14 1324 Month - Sep 14 - 1324 - 1.19 % 1.19 %
Oct 14 1440 Month - Oct 14 - 1440 - 1.29 % 1.29 %
Jan 15 1385 Month - Jan 15 - 1385 - 1.24 % 1.24 %
Feb 15 1288 Month - Feb 15 - 1288 - 1.16 % 1.16 %
Mar 15 1408 Month - Mar 15 - 1408 - 1.26 % 1.26 %
Apr 15 1371 Month - Apr 15 - 1371 - 1.23 % 1.23 %
May 15 1774 Month - May 15 - 1774 - 1.59 % 1.59 %
Jun 15 2285 Month - Jun 15 - 2285 - 2.05 % 2.05 %
Jul 15 1608 Month - Jul 15 - 1608 - 1.44 % 1.44 %
Aug 15 1437 Month - Aug 15 - 1437 - 1.29 % 1.29 %
Sep 15 1829 Month - Sep 15 - 1829 - 1.64 % 1.64 %
Oct 15 2265 Month - Oct 15 - 2265 - 2.03 % 2.03 %
Nov 15 3262 Month - Nov 15 - 3262 - 2.93 % 2.93 %
Dec 15 1572 Month - Dec 15 - 1572 - 1.41 % 1.41 %
Jan 16 1817 Month - Jan 16 - 1817 - 1.63 % 1.63 %
Feb 16 1495 Month - Feb 16 - 1495 - 1.34 % 1.34 %
Mar 16 1790 Month - Mar 16 - 1790 - 1.61 % 1.61 %
Apr 16 1781 Month - Apr 16 - 1781 - 1.6 % 1.6 %
May 16 1820 Month - May 16 - 1820 - 1.63 % 1.63 %
Jun 16 2480 Month - Jun 16 - 2480 - 2.23 % 2.23 %
Jul 16 2480 Month - Jul 16 - 2480 - 2.23 % 2.23 %
Aug 16 2399 Month - Aug 16 - 2399 - 2.16 % 2.16 %
Sep 16 1987 Month - Sep 16 - 1987 - 1.78 % 1.78 %
Oct 16 1936 Month - Oct 16 - 1936 - 1.74 % 1.74 %
Nov 16 2037 Month - Nov 16 - 2037 - 1.83 % 1.83 %
Dec 16 2206 Month - Dec 16 - 2206 - 1.98 % 1.98 %
Jan 17 2378 Month - Jan 17 - 2378 - 2.14 % 2.14 %
Feb 17 1880 Month - Feb 17 - 1880 - 1.69 % 1.69 %
Mar 17 3034 Month - Mar 17 - 3034 - 2.73 % 2.73 %
Apr 17 2804 Month - Apr 17 - 2804 - 2.52 % 2.52 %
May 17 1529 Month - May 17 - 1529 - 1.37 % 1.37 %
Jun 17 2411 Month - Jun 17 - 2411 - 2.17 % 2.17 %
Jul 17 1802 Month - Jul 17 - 1802 - 1.62 % 1.62 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3361 Hour - 0 - 3361 - 3.02 % 3.02 %
1 3693 Hour - 1 - 3693 - 3.32 % 3.32 %
2 4398 Hour - 2 - 4398 - 3.95 % 3.95 %
3 4945 Hour - 3 - 4945 - 4.44 % 4.44 %
4 4864 Hour - 4 - 4864 - 4.37 % 4.37 %
5 4617 Hour - 5 - 4617 - 4.15 % 4.15 %
6 4288 Hour - 6 - 4288 - 3.85 % 3.85 %
7 4884 Hour - 7 - 4884 - 4.39 % 4.39 %
8 4589 Hour - 8 - 4589 - 4.12 % 4.12 %
9 4938 Hour - 9 - 4938 - 4.44 % 4.44 %
10 5518 Hour - 10 - 5518 - 4.96 % 4.96 %
11 4163 Hour - 11 - 4163 - 3.74 % 3.74 %
12 4332 Hour - 12 - 4332 - 3.89 % 3.89 %
13 5105 Hour - 13 - 5105 - 4.59 % 4.59 %
14 4857 Hour - 14 - 4857 - 4.36 % 4.36 %
15 4916 Hour - 15 - 4916 - 4.42 % 4.42 %
16 5247 Hour - 16 - 5247 - 4.71 % 4.71 %
17 4456 Hour - 17 - 4456 - 4 % 4 %
18 4273 Hour - 18 - 4273 - 3.84 % 3.84 %
19 4919 Hour - 19 - 4919 - 4.42 % 4.42 %
20 4306 Hour - 20 - 4306 - 3.87 % 3.87 %
21 5015 Hour - 21 - 5015 - 4.51 % 4.51 %
22 5541 Hour - 22 - 5541 - 4.98 % 4.98 %
23 4095 Hour - 23 - 4095 - 3.68 % 3.68 %

Most visited pages (2)

Page Amount Percentage
/ 15392 Page - / - 15392 - 82.54 % 82.54 %
/nyheter/ 3256 Page - /nyheter/ - 3256 - 17.46 % 17.46 %

Most seen referers (2)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 1589 Referer - https://www.google.se/ - 1589 - 66.85 % 66.85 %
albertolssonsallskapet.se 788 Referer - albertolssonsallskapet.se - 788 - 33.15 % 33.15 %

Most used browsers (2)

UserAgent Amount Percentage
Java-based browser Java-based browser 25656 UserAgent - Java-based browser - 25656 - 53.25 % 53.25 %
Internet Explorer Internet Explorer 22524 UserAgent - Internet Explorer - 22524 - 46.75 % 46.75 %

Most used browsers versions (2)

UserAgent Amount Percentage
Java-based browser 1.7.0 Java-based browser 1.7.0 13083 UserAgent - Java-based browser 1.7.0 - 13083 - 50.99 % 50.99 %
Java-based browser 1.8.0 Java-based browser 1.8.0 12573 UserAgent - Java-based browser 1.8.0 - 12573 - 49.01 % 49.01 %

Most used operating systems (2)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 35991 Operating System - Unknown  - 35991 - 62.78 % 62.78 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 21341 Operating System - Windows 7 64 bit - 21341 - 37.22 % 37.22 %

Most searched keywords (2)

Keyword Amount Percentage
albert olssonsällskapet 223 Keyword - albert olssonsällskapet - 223 - 62.82 % 62.82 %
albert olsson sällskapet 132 Keyword - albert olsson sällskapet - 132 - 37.18 % 37.18 %

Most searched keywords today(2)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

   Skicka mail