Statistik

Här visas statistik över besökare. Även om nyheten är publicerad 12 februari 2012 så är statistiken ny. När du läser denna ”gamla nyhet” är statistiken aktuell och uppdaterad. Det sker momentant vid varje besök på denna hemsida. Ursäkta att visningen är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
124378 14834 18 17 961 452

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 3784 Day - 1 - 3784 - 3.04 % 3.04 %
2 4466 Day - 2 - 4466 - 3.59 % 3.59 %
3 4701 Day - 3 - 4701 - 3.78 % 3.78 %
4 4045 Day - 4 - 4045 - 3.25 % 3.25 %
5 3928 Day - 5 - 3928 - 3.16 % 3.16 %
6 3956 Day - 6 - 3956 - 3.18 % 3.18 %
7 4622 Day - 7 - 4622 - 3.72 % 3.72 %
8 3591 Day - 8 - 3591 - 2.89 % 2.89 %
9 3776 Day - 9 - 3776 - 3.04 % 3.04 %
10 4168 Day - 10 - 4168 - 3.35 % 3.35 %
11 4345 Day - 11 - 4345 - 3.49 % 3.49 %
12 4229 Day - 12 - 4229 - 3.4 % 3.4 %
13 3585 Day - 13 - 3585 - 2.88 % 2.88 %
14 4000 Day - 14 - 4000 - 3.22 % 3.22 %
15 5125 Day - 15 - 5125 - 4.12 % 4.12 %
16 3491 Day - 16 - 3491 - 2.81 % 2.81 %
17 4433 Day - 17 - 4433 - 3.56 % 3.56 %
18 3570 Day - 18 - 3570 - 2.87 % 2.87 %
19 3724 Day - 19 - 3724 - 2.99 % 2.99 %
20 3535 Day - 20 - 3535 - 2.84 % 2.84 %
21 4482 Day - 21 - 4482 - 3.6 % 3.6 %
22 4644 Day - 22 - 4644 - 3.73 % 3.73 %
23 4306 Day - 23 - 4306 - 3.46 % 3.46 %
24 4038 Day - 24 - 4038 - 3.25 % 3.25 %
25 4071 Day - 25 - 4071 - 3.27 % 3.27 %
26 4355 Day - 26 - 4355 - 3.5 % 3.5 %
27 3832 Day - 27 - 3832 - 3.08 % 3.08 %
28 4387 Day - 28 - 4387 - 3.53 % 3.53 %
29 3902 Day - 29 - 3902 - 3.14 % 3.14 %
30 3580 Day - 30 - 3580 - 2.88 % 2.88 %
31 1707 Day - 31 - 1707 - 1.37 % 1.37 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 107 Day - 1 - 107 - 7.95 % 7.95 %
2 89 Day - 2 - 89 - 6.61 % 6.61 %
3 104 Day - 3 - 104 - 7.73 % 7.73 %
4 85 Day - 4 - 85 - 6.32 % 6.32 %
5 196 Day - 5 - 196 - 14.56 % 14.56 %
6 98 Day - 6 - 98 - 7.28 % 7.28 %
7 161 Day - 7 - 161 - 11.96 % 11.96 %
8 199 Day - 8 - 199 - 14.78 % 14.78 %
9 133 Day - 9 - 133 - 9.88 % 9.88 %
10 42 Day - 10 - 42 - 3.12 % 3.12 %
11 114 Day - 11 - 114 - 8.47 % 8.47 %
12 18 Day - 12 - 18 - 1.34 % 1.34 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 16001 Day - Sunday - 16001 - 12.86 % 12.86 %
Monday 14904 Day - Monday - 14904 - 11.98 % 11.98 %
Tuesday 24191 Day - Tuesday - 24191 - 19.45 % 19.45 %
Wednesday 18156 Day - Wednesday - 18156 - 14.6 % 14.6 %
Thursday 18047 Day - Thursday - 18047 - 14.51 % 14.51 %
Friday 16375 Day - Friday - 16375 - 13.17 % 13.17 %
Saturday 16704 Day - Saturday - 16704 - 13.43 % 13.43 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Dec 11 801 Month - Dec 11 - 801 - 0.64 % 0.64 %
Jan 12 1436 Month - Jan 12 - 1436 - 1.15 % 1.15 %
Feb 12 940 Month - Feb 12 - 940 - 0.76 % 0.76 %
Mar 12 1628 Month - Mar 12 - 1628 - 1.31 % 1.31 %
Apr 12 994 Month - Apr 12 - 994 - 0.8 % 0.8 %
May 12 879 Month - May 12 - 879 - 0.71 % 0.71 %
Jun 12 850 Month - Jun 12 - 850 - 0.68 % 0.68 %
Jul 12 1146 Month - Jul 12 - 1146 - 0.92 % 0.92 %
Aug 12 1446 Month - Aug 12 - 1446 - 1.16 % 1.16 %
Sep 12 728 Month - Sep 12 - 728 - 0.59 % 0.59 %
Oct 12 1550 Month - Oct 12 - 1550 - 1.25 % 1.25 %
Nov 12 1065 Month - Nov 12 - 1065 - 0.86 % 0.86 %
Dec 12 822 Month - Dec 12 - 822 - 0.66 % 0.66 %
Jan 13 1010 Month - Jan 13 - 1010 - 0.81 % 0.81 %
Feb 13 982 Month - Feb 13 - 982 - 0.79 % 0.79 %
Mar 13 1179 Month - Mar 13 - 1179 - 0.95 % 0.95 %
Apr 13 1083 Month - Apr 13 - 1083 - 0.87 % 0.87 %
May 13 1434 Month - May 13 - 1434 - 1.15 % 1.15 %
Jun 13 1886 Month - Jun 13 - 1886 - 1.52 % 1.52 %
Jul 13 1511 Month - Jul 13 - 1511 - 1.21 % 1.21 %
Aug 13 1398 Month - Aug 13 - 1398 - 1.12 % 1.12 %
Sep 13 1774 Month - Sep 13 - 1774 - 1.43 % 1.43 %
Oct 13 1958 Month - Oct 13 - 1958 - 1.57 % 1.57 %
Nov 13 1628 Month - Nov 13 - 1628 - 1.31 % 1.31 %
Dec 13 1361 Month - Dec 13 - 1361 - 1.09 % 1.09 %
Jan 14 1663 Month - Jan 14 - 1663 - 1.34 % 1.34 %
Feb 14 1312 Month - Feb 14 - 1312 - 1.05 % 1.05 %
Mar 14 1730 Month - Mar 14 - 1730 - 1.39 % 1.39 %
Apr 14 1660 Month - Apr 14 - 1660 - 1.33 % 1.33 %
May 14 2860 Month - May 14 - 2860 - 2.3 % 2.3 %
Jun 14 1969 Month - Jun 14 - 1969 - 1.58 % 1.58 %
Jul 14 2983 Month - Jul 14 - 2983 - 2.4 % 2.4 %
Aug 14 1340 Month - Aug 14 - 1340 - 1.08 % 1.08 %
Sep 14 1324 Month - Sep 14 - 1324 - 1.06 % 1.06 %
Oct 14 1440 Month - Oct 14 - 1440 - 1.16 % 1.16 %
Jan 15 1385 Month - Jan 15 - 1385 - 1.11 % 1.11 %
Feb 15 1288 Month - Feb 15 - 1288 - 1.04 % 1.04 %
Mar 15 1408 Month - Mar 15 - 1408 - 1.13 % 1.13 %
Apr 15 1371 Month - Apr 15 - 1371 - 1.1 % 1.1 %
May 15 1774 Month - May 15 - 1774 - 1.43 % 1.43 %
Jun 15 2285 Month - Jun 15 - 2285 - 1.84 % 1.84 %
Jul 15 1608 Month - Jul 15 - 1608 - 1.29 % 1.29 %
Aug 15 1437 Month - Aug 15 - 1437 - 1.16 % 1.16 %
Sep 15 1829 Month - Sep 15 - 1829 - 1.47 % 1.47 %
Oct 15 2265 Month - Oct 15 - 2265 - 1.82 % 1.82 %
Nov 15 3262 Month - Nov 15 - 3262 - 2.62 % 2.62 %
Dec 15 1572 Month - Dec 15 - 1572 - 1.26 % 1.26 %
Jan 16 1817 Month - Jan 16 - 1817 - 1.46 % 1.46 %
Feb 16 1495 Month - Feb 16 - 1495 - 1.2 % 1.2 %
Mar 16 1790 Month - Mar 16 - 1790 - 1.44 % 1.44 %
Apr 16 1781 Month - Apr 16 - 1781 - 1.43 % 1.43 %
May 16 1820 Month - May 16 - 1820 - 1.46 % 1.46 %
Jun 16 2480 Month - Jun 16 - 2480 - 1.99 % 1.99 %
Jul 16 2480 Month - Jul 16 - 2480 - 1.99 % 1.99 %
Aug 16 2399 Month - Aug 16 - 2399 - 1.93 % 1.93 %
Sep 16 1987 Month - Sep 16 - 1987 - 1.6 % 1.6 %
Oct 16 1936 Month - Oct 16 - 1936 - 1.56 % 1.56 %
Nov 16 2037 Month - Nov 16 - 2037 - 1.64 % 1.64 %
Dec 16 2206 Month - Dec 16 - 2206 - 1.77 % 1.77 %
Jan 17 2378 Month - Jan 17 - 2378 - 1.91 % 1.91 %
Feb 17 1880 Month - Feb 17 - 1880 - 1.51 % 1.51 %
Mar 17 3034 Month - Mar 17 - 3034 - 2.44 % 2.44 %
Apr 17 2804 Month - Apr 17 - 2804 - 2.25 % 2.25 %
May 17 1529 Month - May 17 - 1529 - 1.23 % 1.23 %
Jun 17 2411 Month - Jun 17 - 2411 - 1.94 % 1.94 %
Jul 17 2447 Month - Jul 17 - 2447 - 1.97 % 1.97 %
Aug 17 2339 Month - Aug 17 - 2339 - 1.88 % 1.88 %
Sep 17 2442 Month - Sep 17 - 2442 - 1.96 % 1.96 %
Oct 17 2860 Month - Oct 17 - 2860 - 2.3 % 2.3 %
Nov 17 3426 Month - Nov 17 - 3426 - 2.75 % 2.75 %
Dec 17 1346 Month - Dec 17 - 1346 - 1.08 % 1.08 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3774 Hour - 0 - 3774 - 3.03 % 3.03 %
1 4093 Hour - 1 - 4093 - 3.29 % 3.29 %
2 4594 Hour - 2 - 4594 - 3.69 % 3.69 %
3 5326 Hour - 3 - 5326 - 4.28 % 4.28 %
4 5173 Hour - 4 - 5173 - 4.16 % 4.16 %
5 5298 Hour - 5 - 5298 - 4.26 % 4.26 %
6 4946 Hour - 6 - 4946 - 3.98 % 3.98 %
7 5287 Hour - 7 - 5287 - 4.25 % 4.25 %
8 5519 Hour - 8 - 5519 - 4.44 % 4.44 %
9 5613 Hour - 9 - 5613 - 4.51 % 4.51 %
10 6111 Hour - 10 - 6111 - 4.91 % 4.91 %
11 4688 Hour - 11 - 4688 - 3.77 % 3.77 %
12 4806 Hour - 12 - 4806 - 3.86 % 3.86 %
13 5578 Hour - 13 - 5578 - 4.48 % 4.48 %
14 5565 Hour - 14 - 5565 - 4.47 % 4.47 %
15 5389 Hour - 15 - 5389 - 4.33 % 4.33 %
16 5732 Hour - 16 - 5732 - 4.61 % 4.61 %
17 5099 Hour - 17 - 5099 - 4.1 % 4.1 %
18 4759 Hour - 18 - 4759 - 3.83 % 3.83 %
19 5568 Hour - 19 - 5568 - 4.48 % 4.48 %
20 4987 Hour - 20 - 4987 - 4.01 % 4.01 %
21 5533 Hour - 21 - 5533 - 4.45 % 4.45 %
22 6229 Hour - 22 - 6229 - 5.01 % 5.01 %
23 4711 Hour - 23 - 4711 - 3.79 % 3.79 %

Most visited pages (2)

Page Amount Percentage
/ 19849 Page - / - 19849 - 85.35 % 85.35 %
/nyheter/ 3407 Page - /nyheter/ - 3407 - 14.65 % 14.65 %

Most seen referers (2)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 1712 Referer - https://www.google.se/ - 1712 - 62.07 % 62.07 %
albertolssonsallskapet.se 1046 Referer - albertolssonsallskapet.se - 1046 - 37.93 % 37.93 %

Most used browsers (2)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 27709 UserAgent - Mozilla Firefox - 27709 - 50.78 % 50.78 %
Java-based browser Java-based browser 26854 UserAgent - Java-based browser - 26854 - 49.22 % 49.22 %

Most used browsers versions (2)

UserAgent Amount Percentage
Java-based browser 1.8.0 Java-based browser 1.8.0 13619 UserAgent - Java-based browser 1.8.0 - 13619 - 50.71 % 50.71 %
Java-based browser 1.7.0 Java-based browser 1.7.0 13235 UserAgent - Java-based browser 1.7.0 - 13235 - 49.29 % 49.29 %

Most used operating systems (2)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 38375 Operating System - Unknown  - 38375 - 58.66 % 58.66 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 27047 Operating System - Windows 7 64 bit - 27047 - 41.34 % 41.34 %

Most searched keywords (2)

Keyword Amount Percentage
albert olssonsällskapet 223 Keyword - albert olssonsällskapet - 223 - 62.82 % 62.82 %
albert olsson sällskapet 132 Keyword - albert olsson sällskapet - 132 - 37.18 % 37.18 %

Most searched keywords today(2)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

   Skicka mail