Statistik

Här visas statistik över besökare. Även om nyheten är publicerad 12 februari 2012 så är statistiken ny. När du läser denna ”gamla nyhet” är statistiken aktuell och uppdaterad. Det sker momentant vid varje besök på denna hemsida. Ursäkta att visningen är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
118752 11860 2 2 649 283

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 3529 Day - 1 - 3529 - 2.97 % 2.97 %
2 4288 Day - 2 - 4288 - 3.61 % 3.61 %
3 4542 Day - 3 - 4542 - 3.82 % 3.82 %
4 3852 Day - 4 - 3852 - 3.24 % 3.24 %
5 3705 Day - 5 - 3705 - 3.12 % 3.12 %
6 3786 Day - 6 - 3786 - 3.19 % 3.19 %
7 4257 Day - 7 - 4257 - 3.58 % 3.58 %
8 3317 Day - 8 - 3317 - 2.79 % 2.79 %
9 3550 Day - 9 - 3550 - 2.99 % 2.99 %
10 3969 Day - 10 - 3969 - 3.34 % 3.34 %
11 4135 Day - 11 - 4135 - 3.48 % 3.48 %
12 4065 Day - 12 - 4065 - 3.42 % 3.42 %
13 3509 Day - 13 - 3509 - 2.95 % 2.95 %
14 3892 Day - 14 - 3892 - 3.28 % 3.28 %
15 5018 Day - 15 - 5018 - 4.23 % 4.23 %
16 3390 Day - 16 - 3390 - 2.85 % 2.85 %
17 4336 Day - 17 - 4336 - 3.65 % 3.65 %
18 3469 Day - 18 - 3469 - 2.92 % 2.92 %
19 3617 Day - 19 - 3617 - 3.05 % 3.05 %
20 3400 Day - 20 - 3400 - 2.86 % 2.86 %
21 4390 Day - 21 - 4390 - 3.7 % 3.7 %
22 4399 Day - 22 - 4399 - 3.7 % 3.7 %
23 4150 Day - 23 - 4150 - 3.49 % 3.49 %
24 3657 Day - 24 - 3657 - 3.08 % 3.08 %
25 3901 Day - 25 - 3901 - 3.28 % 3.28 %
26 4171 Day - 26 - 4171 - 3.51 % 3.51 %
27 3569 Day - 27 - 3569 - 3.01 % 3.01 %
28 4147 Day - 28 - 4147 - 3.49 % 3.49 %
29 3737 Day - 29 - 3737 - 3.15 % 3.15 %
30 3396 Day - 30 - 3396 - 2.86 % 2.86 %
31 1609 Day - 31 - 1609 - 1.35 % 1.35 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 96 Day - 1 - 96 - 4.79 % 4.79 %
2 59 Day - 2 - 59 - 2.94 % 2.94 %
3 35 Day - 3 - 35 - 1.74 % 1.74 %
4 89 Day - 4 - 89 - 4.44 % 4.44 %
5 142 Day - 5 - 142 - 7.08 % 7.08 %
6 83 Day - 6 - 83 - 4.14 % 4.14 %
7 52 Day - 7 - 52 - 2.59 % 2.59 %
8 82 Day - 8 - 82 - 4.09 % 4.09 %
9 32 Day - 9 - 32 - 1.6 % 1.6 %
10 371 Day - 10 - 371 - 18.49 % 18.49 %
11 36 Day - 11 - 36 - 1.79 % 1.79 %
12 106 Day - 12 - 106 - 5.28 % 5.28 %
13 142 Day - 13 - 142 - 7.08 % 7.08 %
14 32 Day - 14 - 32 - 1.6 % 1.6 %
15 34 Day - 15 - 34 - 1.69 % 1.69 %
16 52 Day - 16 - 52 - 2.59 % 2.59 %
17 60 Day - 17 - 60 - 2.99 % 2.99 %
18 73 Day - 18 - 73 - 3.64 % 3.64 %
19 117 Day - 19 - 117 - 5.83 % 5.83 %
20 93 Day - 20 - 93 - 4.64 % 4.64 %
21 218 Day - 21 - 218 - 10.87 % 10.87 %
22 2 Day - 22 - 2 - 0.1 % 0.1 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 15376 Day - Sunday - 15376 - 12.95 % 12.95 %
Monday 14085 Day - Monday - 14085 - 11.86 % 11.86 %
Tuesday 23106 Day - Tuesday - 23106 - 19.46 % 19.46 %
Wednesday 17351 Day - Wednesday - 17351 - 14.61 % 14.61 %
Thursday 17293 Day - Thursday - 17293 - 14.56 % 14.56 %
Friday 15517 Day - Friday - 15517 - 13.07 % 13.07 %
Saturday 16024 Day - Saturday - 16024 - 13.49 % 13.49 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Dec 11 801 Month - Dec 11 - 801 - 0.67 % 0.67 %
Jan 12 1436 Month - Jan 12 - 1436 - 1.21 % 1.21 %
Feb 12 940 Month - Feb 12 - 940 - 0.79 % 0.79 %
Mar 12 1628 Month - Mar 12 - 1628 - 1.37 % 1.37 %
Apr 12 994 Month - Apr 12 - 994 - 0.84 % 0.84 %
May 12 879 Month - May 12 - 879 - 0.74 % 0.74 %
Jun 12 850 Month - Jun 12 - 850 - 0.72 % 0.72 %
Jul 12 1146 Month - Jul 12 - 1146 - 0.97 % 0.97 %
Aug 12 1446 Month - Aug 12 - 1446 - 1.22 % 1.22 %
Sep 12 728 Month - Sep 12 - 728 - 0.61 % 0.61 %
Oct 12 1550 Month - Oct 12 - 1550 - 1.31 % 1.31 %
Nov 12 1065 Month - Nov 12 - 1065 - 0.9 % 0.9 %
Dec 12 822 Month - Dec 12 - 822 - 0.69 % 0.69 %
Jan 13 1010 Month - Jan 13 - 1010 - 0.85 % 0.85 %
Feb 13 982 Month - Feb 13 - 982 - 0.83 % 0.83 %
Mar 13 1179 Month - Mar 13 - 1179 - 0.99 % 0.99 %
Apr 13 1083 Month - Apr 13 - 1083 - 0.91 % 0.91 %
May 13 1434 Month - May 13 - 1434 - 1.21 % 1.21 %
Jun 13 1886 Month - Jun 13 - 1886 - 1.59 % 1.59 %
Jul 13 1511 Month - Jul 13 - 1511 - 1.27 % 1.27 %
Aug 13 1398 Month - Aug 13 - 1398 - 1.18 % 1.18 %
Sep 13 1774 Month - Sep 13 - 1774 - 1.49 % 1.49 %
Oct 13 1958 Month - Oct 13 - 1958 - 1.65 % 1.65 %
Nov 13 1628 Month - Nov 13 - 1628 - 1.37 % 1.37 %
Dec 13 1361 Month - Dec 13 - 1361 - 1.15 % 1.15 %
Jan 14 1663 Month - Jan 14 - 1663 - 1.4 % 1.4 %
Feb 14 1312 Month - Feb 14 - 1312 - 1.1 % 1.1 %
Mar 14 1730 Month - Mar 14 - 1730 - 1.46 % 1.46 %
Apr 14 1660 Month - Apr 14 - 1660 - 1.4 % 1.4 %
May 14 2860 Month - May 14 - 2860 - 2.41 % 2.41 %
Jun 14 1969 Month - Jun 14 - 1969 - 1.66 % 1.66 %
Jul 14 2983 Month - Jul 14 - 2983 - 2.51 % 2.51 %
Aug 14 1340 Month - Aug 14 - 1340 - 1.13 % 1.13 %
Sep 14 1324 Month - Sep 14 - 1324 - 1.11 % 1.11 %
Oct 14 1440 Month - Oct 14 - 1440 - 1.21 % 1.21 %
Jan 15 1385 Month - Jan 15 - 1385 - 1.17 % 1.17 %
Feb 15 1288 Month - Feb 15 - 1288 - 1.08 % 1.08 %
Mar 15 1408 Month - Mar 15 - 1408 - 1.19 % 1.19 %
Apr 15 1371 Month - Apr 15 - 1371 - 1.15 % 1.15 %
May 15 1774 Month - May 15 - 1774 - 1.49 % 1.49 %
Jun 15 2285 Month - Jun 15 - 2285 - 1.92 % 1.92 %
Jul 15 1608 Month - Jul 15 - 1608 - 1.35 % 1.35 %
Aug 15 1437 Month - Aug 15 - 1437 - 1.21 % 1.21 %
Sep 15 1829 Month - Sep 15 - 1829 - 1.54 % 1.54 %
Oct 15 2265 Month - Oct 15 - 2265 - 1.91 % 1.91 %
Nov 15 3262 Month - Nov 15 - 3262 - 2.75 % 2.75 %
Dec 15 1572 Month - Dec 15 - 1572 - 1.32 % 1.32 %
Jan 16 1817 Month - Jan 16 - 1817 - 1.53 % 1.53 %
Feb 16 1495 Month - Feb 16 - 1495 - 1.26 % 1.26 %
Mar 16 1790 Month - Mar 16 - 1790 - 1.51 % 1.51 %
Apr 16 1781 Month - Apr 16 - 1781 - 1.5 % 1.5 %
May 16 1820 Month - May 16 - 1820 - 1.53 % 1.53 %
Jun 16 2480 Month - Jun 16 - 2480 - 2.09 % 2.09 %
Jul 16 2480 Month - Jul 16 - 2480 - 2.09 % 2.09 %
Aug 16 2399 Month - Aug 16 - 2399 - 2.02 % 2.02 %
Sep 16 1987 Month - Sep 16 - 1987 - 1.67 % 1.67 %
Oct 16 1936 Month - Oct 16 - 1936 - 1.63 % 1.63 %
Nov 16 2037 Month - Nov 16 - 2037 - 1.72 % 1.72 %
Dec 16 2206 Month - Dec 16 - 2206 - 1.86 % 1.86 %
Jan 17 2378 Month - Jan 17 - 2378 - 2 % 2 %
Feb 17 1880 Month - Feb 17 - 1880 - 1.58 % 1.58 %
Mar 17 3034 Month - Mar 17 - 3034 - 2.55 % 2.55 %
Apr 17 2804 Month - Apr 17 - 2804 - 2.36 % 2.36 %
May 17 1529 Month - May 17 - 1529 - 1.29 % 1.29 %
Jun 17 2411 Month - Jun 17 - 2411 - 2.03 % 2.03 %
Jul 17 2447 Month - Jul 17 - 2447 - 2.06 % 2.06 %
Aug 17 2339 Month - Aug 17 - 2339 - 1.97 % 1.97 %
Sep 17 2442 Month - Sep 17 - 2442 - 2.06 % 2.06 %
Oct 17 2006 Month - Oct 17 - 2006 - 1.69 % 1.69 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3609 Hour - 0 - 3609 - 3.04 % 3.04 %
1 3977 Hour - 1 - 3977 - 3.35 % 3.35 %
2 4493 Hour - 2 - 4493 - 3.78 % 3.78 %
3 5223 Hour - 3 - 5223 - 4.4 % 4.4 %
4 5053 Hour - 4 - 5053 - 4.26 % 4.26 %
5 5021 Hour - 5 - 5021 - 4.23 % 4.23 %
6 4674 Hour - 6 - 4674 - 3.94 % 3.94 %
7 5132 Hour - 7 - 5132 - 4.32 % 4.32 %
8 5317 Hour - 8 - 5317 - 4.48 % 4.48 %
9 5216 Hour - 9 - 5216 - 4.39 % 4.39 %
10 5781 Hour - 10 - 5781 - 4.87 % 4.87 %
11 4337 Hour - 11 - 4337 - 3.65 % 3.65 %
12 4566 Hour - 12 - 4566 - 3.84 % 3.84 %
13 5284 Hour - 13 - 5284 - 4.45 % 4.45 %
14 5255 Hour - 14 - 5255 - 4.43 % 4.43 %
15 5146 Hour - 15 - 5146 - 4.33 % 4.33 %
16 5490 Hour - 16 - 5490 - 4.62 % 4.62 %
17 4848 Hour - 17 - 4848 - 4.08 % 4.08 %
18 4481 Hour - 18 - 4481 - 3.77 % 3.77 %
19 5288 Hour - 19 - 5288 - 4.45 % 4.45 %
20 4784 Hour - 20 - 4784 - 4.03 % 4.03 %
21 5370 Hour - 21 - 5370 - 4.52 % 4.52 %
22 6008 Hour - 22 - 6008 - 5.06 % 5.06 %
23 4399 Hour - 23 - 4399 - 3.7 % 3.7 %

Most visited pages (2)

Page Amount Percentage
/ 16881 Page - / - 16881 - 83.41 % 83.41 %
/nyheter/ 3357 Page - /nyheter/ - 3357 - 16.59 % 16.59 %

Most seen referers (2)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 1669 Referer - https://www.google.se/ - 1669 - 62.6 % 62.6 %
albertolssonsallskapet.se 997 Referer - albertolssonsallskapet.se - 997 - 37.4 % 37.4 %

Most used browsers (2)

UserAgent Amount Percentage
Java-based browser Java-based browser 26624 UserAgent - Java-based browser - 26624 - 52.31 % 52.31 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 24268 UserAgent - Mozilla Firefox - 24268 - 47.69 % 47.69 %

Most used browsers versions (2)

UserAgent Amount Percentage
Java-based browser 1.8.0 Java-based browser 1.8.0 13389 UserAgent - Java-based browser 1.8.0 - 13389 - 50.29 % 50.29 %
Java-based browser 1.7.0 Java-based browser 1.7.0 13235 UserAgent - Java-based browser 1.7.0 - 13235 - 49.71 % 49.71 %

Most used operating systems (2)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 37855 Operating System - Unknown  - 37855 - 61.43 % 61.43 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 23765 Operating System - Windows 7 64 bit - 23765 - 38.57 % 38.57 %

Most searched keywords (2)

Keyword Amount Percentage
albert olssonsällskapet 223 Keyword - albert olssonsällskapet - 223 - 62.82 % 62.82 %
albert olsson sällskapet 132 Keyword - albert olsson sällskapet - 132 - 37.18 % 37.18 %

Most searched keywords today(2)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

   Skicka mail