Styrelsemöte

Styrelsemöte äger rum den 9 feb 2012 kl. 19.00.

Mötet blir hemma hos Pelle Hörmander.

Sedvanlig agenda.

   Skicka mail