Styrelsen

Styrelsen 2016 för Albert Olssonsällskapet

Ingegerd
Ordförande: Ingegerd Sahlström
Telefon 035-215362
ingegerd.sahlstrom@telia.com

Bengt
Kassör: Bengt Hultén
Mobil 070-2432535
bengt@hulten.info

Pelle
Sekreterare: Pelle Hörmander
yogacajsa@gmail.com

Ingegerd Gasstorp

Ledamot: Ingegerd Gasstorp
Telefon 035-55043
i.gasstorp@inkorgen.nu

Bertil
Ledamot: Bertil Franck
Mobil 070-3547555
bertil.franck@tele2.se

Agneta Hammarstedt

Ledamot: Agneta Hammarstedt
Mobil 070-770 54 00
agneta@waterflow.com

Johanna
Ledamot: Johanna Nygren
Kontaktperson teatergruppen.
Mobil 070-2878119
johannashastar@hotmail.com

   Skicka mail