TEATERREPETITIONER

Produktionsrådet har träffat regissörerna Kålle, Eva Edwall och Martin Odd.
Exakta tider och vilka som repeterar när kommer senare.
I april kommer repetitionerna vara i scoutlokalen i Söndrum.
Preliminärt  ligger repdagarna så här:

9/4      kl. 13.00 i scoutlokalen i Söndrum
14 -15/4
21 – 22/4
30/4 barndag
1/5
17 – 20/5
v 28 och 29 rep. start med mindre rep
v 30 fullrep för alla
genrep 2/8 och premiär 3/8

speldagar 3, 4 ,5 och 6/8
lediga 7 och 8/8
speldagar 9, 10, 11 och 12/8

Då det gäller musiken får vi återkomma senare. Sorgligt nog finns ju inte Leif Isebring med oss längre, så det måste bli viss förändring.

Intresserad av biljetter? Intresseanmälan kan göras redan nu  till augustsson.claes@gmail.com

OBS! På annandagen börjar vi !

Statistik

Här visas statistik över besökare. Även om nyheten är publicerad 12 februari 2012 så är statistiken ny. När du läser denna ”gamla nyhet” är statistiken aktuell och uppdaterad. Det sker momentant vid varje besök på denna hemsida. Ursäkta att visningen är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
158836 25215 143 18 654 162

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 5130 Day - 1 - 5130 - 3.23 % 3.23 %
2 5627 Day - 2 - 5627 - 3.54 % 3.54 %
3 6067 Day - 3 - 6067 - 3.82 % 3.82 %
4 4969 Day - 4 - 4969 - 3.13 % 3.13 %
5 5029 Day - 5 - 5029 - 3.17 % 3.17 %
6 5234 Day - 6 - 5234 - 3.3 % 3.3 %
7 6015 Day - 7 - 6015 - 3.79 % 3.79 %
8 4642 Day - 8 - 4642 - 2.92 % 2.92 %
9 5004 Day - 9 - 5004 - 3.15 % 3.15 %
10 5352 Day - 10 - 5352 - 3.37 % 3.37 %
11 5291 Day - 11 - 5291 - 3.33 % 3.33 %
12 5070 Day - 12 - 5070 - 3.19 % 3.19 %
13 5257 Day - 13 - 5257 - 3.31 % 3.31 %
14 5068 Day - 14 - 5068 - 3.19 % 3.19 %
15 6098 Day - 15 - 6098 - 3.84 % 3.84 %
16 4716 Day - 16 - 4716 - 2.97 % 2.97 %
17 5423 Day - 17 - 5423 - 3.41 % 3.41 %
18 4367 Day - 18 - 4367 - 2.75 % 2.75 %
19 4771 Day - 19 - 4771 - 3 % 3 %
20 4314 Day - 20 - 4314 - 2.72 % 2.72 %
21 5519 Day - 21 - 5519 - 3.47 % 3.47 %
22 5609 Day - 22 - 5609 - 3.53 % 3.53 %
23 5935 Day - 23 - 5935 - 3.74 % 3.74 %
24 5197 Day - 24 - 5197 - 3.27 % 3.27 %
25 5143 Day - 25 - 5143 - 3.24 % 3.24 %
26 5244 Day - 26 - 5244 - 3.3 % 3.3 %
27 5206 Day - 27 - 5206 - 3.28 % 3.28 %
28 5439 Day - 28 - 5439 - 3.42 % 3.42 %
29 4778 Day - 29 - 4778 - 3.01 % 3.01 %
30 4464 Day - 30 - 4464 - 2.81 % 2.81 %
31 2858 Day - 31 - 2858 - 1.8 % 1.8 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 49 Day - 1 - 49 - 3.95 % 3.95 %
2 52 Day - 2 - 52 - 4.19 % 4.19 %
3 91 Day - 3 - 91 - 7.33 % 7.33 %
4 54 Day - 4 - 54 - 4.35 % 4.35 %
5 59 Day - 5 - 59 - 4.75 % 4.75 %
6 73 Day - 6 - 73 - 5.88 % 5.88 %
7 128 Day - 7 - 128 - 10.31 % 10.31 %
8 82 Day - 8 - 82 - 6.6 % 6.6 %
9 214 Day - 9 - 214 - 17.23 % 17.23 %
10 53 Day - 10 - 53 - 4.27 % 4.27 %
11 41 Day - 11 - 41 - 3.3 % 3.3 %
12 63 Day - 12 - 63 - 5.07 % 5.07 %
13 50 Day - 13 - 50 - 4.03 % 4.03 %
14 49 Day - 14 - 49 - 3.95 % 3.95 %
15 41 Day - 15 - 41 - 3.3 % 3.3 %
16 143 Day - 16 - 143 - 11.51 % 11.51 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 20116 Day - Sunday - 20116 - 12.66 % 12.66 %
Monday 19539 Day - Monday - 19539 - 12.3 % 12.3 %
Tuesday 31476 Day - Tuesday - 31476 - 19.82 % 19.82 %
Wednesday 22852 Day - Wednesday - 22852 - 14.39 % 14.39 %
Thursday 22532 Day - Thursday - 22532 - 14.19 % 14.19 %
Friday 20994 Day - Friday - 20994 - 13.22 % 13.22 %
Saturday 21327 Day - Saturday - 21327 - 13.43 % 13.43 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Dec 11 801 Month - Dec 11 - 801 - 0.5 % 0.5 %
Jan 12 1436 Month - Jan 12 - 1436 - 0.9 % 0.9 %
Feb 12 940 Month - Feb 12 - 940 - 0.59 % 0.59 %
Mar 12 1628 Month - Mar 12 - 1628 - 1.02 % 1.02 %
Apr 12 994 Month - Apr 12 - 994 - 0.63 % 0.63 %
May 12 879 Month - May 12 - 879 - 0.55 % 0.55 %
Jun 12 850 Month - Jun 12 - 850 - 0.54 % 0.54 %
Jul 12 1146 Month - Jul 12 - 1146 - 0.72 % 0.72 %
Aug 12 1446 Month - Aug 12 - 1446 - 0.91 % 0.91 %
Sep 12 728 Month - Sep 12 - 728 - 0.46 % 0.46 %
Oct 12 1550 Month - Oct 12 - 1550 - 0.98 % 0.98 %
Nov 12 1065 Month - Nov 12 - 1065 - 0.67 % 0.67 %
Dec 12 822 Month - Dec 12 - 822 - 0.52 % 0.52 %
Jan 13 1010 Month - Jan 13 - 1010 - 0.64 % 0.64 %
Feb 13 982 Month - Feb 13 - 982 - 0.62 % 0.62 %
Mar 13 1179 Month - Mar 13 - 1179 - 0.74 % 0.74 %
Apr 13 1083 Month - Apr 13 - 1083 - 0.68 % 0.68 %
May 13 1434 Month - May 13 - 1434 - 0.9 % 0.9 %
Jun 13 1886 Month - Jun 13 - 1886 - 1.19 % 1.19 %
Jul 13 1511 Month - Jul 13 - 1511 - 0.95 % 0.95 %
Aug 13 1398 Month - Aug 13 - 1398 - 0.88 % 0.88 %
Sep 13 1774 Month - Sep 13 - 1774 - 1.12 % 1.12 %
Oct 13 1958 Month - Oct 13 - 1958 - 1.23 % 1.23 %
Nov 13 1628 Month - Nov 13 - 1628 - 1.02 % 1.02 %
Dec 13 1361 Month - Dec 13 - 1361 - 0.86 % 0.86 %
Jan 14 1663 Month - Jan 14 - 1663 - 1.05 % 1.05 %
Feb 14 1312 Month - Feb 14 - 1312 - 0.83 % 0.83 %
Mar 14 1730 Month - Mar 14 - 1730 - 1.09 % 1.09 %
Apr 14 1660 Month - Apr 14 - 1660 - 1.05 % 1.05 %
May 14 2860 Month - May 14 - 2860 - 1.8 % 1.8 %
Jun 14 1969 Month - Jun 14 - 1969 - 1.24 % 1.24 %
Jul 14 2983 Month - Jul 14 - 2983 - 1.88 % 1.88 %
Aug 14 1340 Month - Aug 14 - 1340 - 0.84 % 0.84 %
Sep 14 1324 Month - Sep 14 - 1324 - 0.83 % 0.83 %
Oct 14 1440 Month - Oct 14 - 1440 - 0.91 % 0.91 %
Jan 15 1385 Month - Jan 15 - 1385 - 0.87 % 0.87 %
Feb 15 1288 Month - Feb 15 - 1288 - 0.81 % 0.81 %
Mar 15 1408 Month - Mar 15 - 1408 - 0.89 % 0.89 %
Apr 15 1371 Month - Apr 15 - 1371 - 0.86 % 0.86 %
May 15 1774 Month - May 15 - 1774 - 1.12 % 1.12 %
Jun 15 2285 Month - Jun 15 - 2285 - 1.44 % 1.44 %
Jul 15 1608 Month - Jul 15 - 1608 - 1.01 % 1.01 %
Aug 15 1437 Month - Aug 15 - 1437 - 0.9 % 0.9 %
Sep 15 1829 Month - Sep 15 - 1829 - 1.15 % 1.15 %
Oct 15 2265 Month - Oct 15 - 2265 - 1.43 % 1.43 %
Nov 15 3262 Month - Nov 15 - 3262 - 2.05 % 2.05 %
Dec 15 1572 Month - Dec 15 - 1572 - 0.99 % 0.99 %
Jan 16 1817 Month - Jan 16 - 1817 - 1.14 % 1.14 %
Feb 16 1495 Month - Feb 16 - 1495 - 0.94 % 0.94 %
Mar 16 1790 Month - Mar 16 - 1790 - 1.13 % 1.13 %
Apr 16 1781 Month - Apr 16 - 1781 - 1.12 % 1.12 %
May 16 1820 Month - May 16 - 1820 - 1.15 % 1.15 %
Jun 16 2480 Month - Jun 16 - 2480 - 1.56 % 1.56 %
Jul 16 2480 Month - Jul 16 - 2480 - 1.56 % 1.56 %
Aug 16 2399 Month - Aug 16 - 2399 - 1.51 % 1.51 %
Sep 16 1987 Month - Sep 16 - 1987 - 1.25 % 1.25 %
Oct 16 1936 Month - Oct 16 - 1936 - 1.22 % 1.22 %
Nov 16 2037 Month - Nov 16 - 2037 - 1.28 % 1.28 %
Dec 16 2206 Month - Dec 16 - 2206 - 1.39 % 1.39 %
Jan 17 2378 Month - Jan 17 - 2378 - 1.5 % 1.5 %
Feb 17 1880 Month - Feb 17 - 1880 - 1.18 % 1.18 %
Mar 17 3034 Month - Mar 17 - 3034 - 1.91 % 1.91 %
Apr 17 2804 Month - Apr 17 - 2804 - 1.77 % 1.77 %
May 17 1529 Month - May 17 - 1529 - 0.96 % 0.96 %
Jun 17 2411 Month - Jun 17 - 2411 - 1.52 % 1.52 %
Jul 17 2447 Month - Jul 17 - 2447 - 1.54 % 1.54 %
Aug 17 2339 Month - Aug 17 - 2339 - 1.47 % 1.47 %
Sep 17 2442 Month - Sep 17 - 2442 - 1.54 % 1.54 %
Oct 17 2860 Month - Oct 17 - 2860 - 1.8 % 1.8 %
Nov 17 3426 Month - Nov 17 - 3426 - 2.16 % 2.16 %
Dec 17 3235 Month - Dec 17 - 3235 - 2.04 % 2.04 %
Jan 18 3952 Month - Jan 18 - 3952 - 2.49 % 2.49 %
Feb 18 4493 Month - Feb 18 - 4493 - 2.83 % 2.83 %
Mar 18 4855 Month - Mar 18 - 4855 - 3.06 % 3.06 %
Apr 18 1557 Month - Apr 18 - 1557 - 0.98 % 0.98 %
May 18 2931 Month - May 18 - 2931 - 1.85 % 1.85 %
Jun 18 3564 Month - Jun 18 - 3564 - 2.24 % 2.24 %
Jul 18 3132 Month - Jul 18 - 3132 - 1.97 % 1.97 %
Aug 18 4440 Month - Aug 18 - 4440 - 2.8 % 2.8 %
Sep 18 2403 Month - Sep 18 - 2403 - 1.51 % 1.51 %
Oct 18 1242 Month - Oct 18 - 1242 - 0.78 % 0.78 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 4798 Hour - 0 - 4798 - 3.02 % 3.02 %
1 5222 Hour - 1 - 5222 - 3.29 % 3.29 %
2 5758 Hour - 2 - 5758 - 3.63 % 3.63 %
3 6254 Hour - 3 - 6254 - 3.94 % 3.94 %
4 6816 Hour - 4 - 6816 - 4.29 % 4.29 %
5 6451 Hour - 5 - 6451 - 4.06 % 4.06 %
6 6440 Hour - 6 - 6440 - 4.05 % 4.05 %
7 6602 Hour - 7 - 6602 - 4.16 % 4.16 %
8 7317 Hour - 8 - 7317 - 4.61 % 4.61 %
9 7474 Hour - 9 - 7474 - 4.71 % 4.71 %
10 7671 Hour - 10 - 7671 - 4.83 % 4.83 %
11 6749 Hour - 11 - 6749 - 4.25 % 4.25 %
12 6228 Hour - 12 - 6228 - 3.92 % 3.92 %
13 6983 Hour - 13 - 6983 - 4.4 % 4.4 %
14 6862 Hour - 14 - 6862 - 4.32 % 4.32 %
15 6609 Hour - 15 - 6609 - 4.16 % 4.16 %
16 7211 Hour - 16 - 7211 - 4.54 % 4.54 %
17 6286 Hour - 17 - 6286 - 3.96 % 3.96 %
18 6511 Hour - 18 - 6511 - 4.1 % 4.1 %
19 7013 Hour - 19 - 7013 - 4.42 % 4.42 %
20 6634 Hour - 20 - 6634 - 4.18 % 4.18 %
21 7201 Hour - 21 - 7201 - 4.53 % 4.53 %
22 7594 Hour - 22 - 7594 - 4.78 % 4.78 %
23 6152 Hour - 23 - 6152 - 3.87 % 3.87 %

Most visited pages (2)

Page Amount Percentage
/ 34240 Page - / - 34240 - 90.25 % 90.25 %
/nyheter/ 3698 Page - /nyheter/ - 3698 - 9.75 % 9.75 %

Most seen referers (2)

Referer Amount Percentage
http://albertolssonsallskapet.se/ 5810 Referer - http://albertolssonsallskapet.se/ - 5810 - 54.53 % 54.53 %
http://albertolssonsallskapet.se 4844 Referer - http://albertolssonsallskapet.se - 4844 - 45.47 % 45.47 %

Most used browsers (2)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 42305 UserAgent - Mozilla Firefox - 42305 - 59.95 % 59.95 %
Java-based browser Java-based browser 28262 UserAgent - Java-based browser - 28262 - 40.05 % 40.05 %

Most used browsers versions (2)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 17380 UserAgent - Unknown  - 17380 - 53.96 % 53.96 %
Java-based browser 1.8.0 Java-based browser 1.8.0 14830 UserAgent - Java-based browser 1.8.0 - 14830 - 46.04 % 46.04 %

Most used operating systems (2)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 45542 Operating System - Unknown  - 45542 - 53.95 % 53.95 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 38881 Operating System - Windows 7 64 bit - 38881 - 46.05 % 46.05 %

Most searched keywords (2)

Keyword Amount Percentage
albert olssonsällskapet 223 Keyword - albert olssonsällskapet - 223 - 62.29 % 62.29 %
albert olsson sällskapet 135 Keyword - albert olsson sällskapet - 135 - 37.71 % 37.71 %

Most searched keywords today(2)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1