Styrelsemöte

Efter diskussion om förutsättningarna för teater 2014 , kuverterades Gränsland 15 för befordran till medlemmarna , vid styrelsemötet 5 december 2012.