Adresser på internet

Enklaste och billigaste sättet för oss att sprida vad som händer inom föreningen t.ex våra teaterplaner för 2014 är att använda e-mail.
Vi hoppas du är intresserad och vill hålla dig uppdaterad!
Om du är medlem kan du skicka din adress till Johanna Nygren johannashastar@hotmail.com