Bengt von Segebaden

Bengt von Segebaden var en av våra mest minnesvärda i rollen som Brockhusen.
Vi som såg honom till häst i Hålan glömmer honom aldrig. Han har lämnat oss och hans jordfästning ägde rum 12 juli 2013 i Harplinge kyrka.