Biografi

Albert Olsson föddes i Eslöv 1904. Efter folkskollärarexamen tillträdde han på 1920-talet en lärartjänst i Harplinge i Halland, som han innehade fram till sin pensionering. Vid sidan om arbetet i skolan åstadkom han ända in på 1980-talet en litterär produktion av betydande omfattning. Den var mycket mångsidig, bestående av underfundiga aforismer och essäer, finstämd lyrik och tunga romaner. Författarskapet spänner från bondeliv i Halland till kulturyttringar i Faraos Egypten. Hans arbeten blev gränsöverskridande i både tid och rum med omsorgsfullt genomarbetade person- och miljöteckningar.

Albert Olsson är mest känd för sin romantrilogi om 1600-talsbonden Tore Gudmarsson. De tre böckerna Sand, Gränsland och Tore Gudmarsson gavs ut i början av 1940-talet. Författaren såg sina romaner som en motståndshandling mot andra världskrigets våldsamheter.

Albert Olsson gick ur tiden 1994.

Läs mer om Albert Olsson på WiKi-pedia.