Möten m.m.

ÅRSMÖTE
Den 25 mars kl. 16.00 på Annies gård hölls årsmötesförhandlingarÖversyn av stadgarna hade gjorts och det nya förslaget granskades och diskuterades. Då det gäller styrelsen  beslutades att det ska vara 7 ledamöter och inga suppleanter i framtiden. Vid detta möte gällde gamla regeln 5 -7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. För att det inte ska skapas framtida problem bestämdes 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Sonja Ferdman Larssons tid gick ut. Valberedningen föreslog omval. En falang ställde krav på att vår hårt arbetande teaterproducent suppleanten Johanna Nygren skulle bli ordinarie ledamot. Efter sluten omröstning fick Sonja Ferdman Larsson behålla platsen. Styrelsen formerades sålunda:

Ingegerd Sahlström, ny i styrelsen, ordförande.

Fotograf: Dan Öjvind Gasstorp

Pelle Hörmander sekreterare

Bengt Hultén  kassaförvaltare

Bertil Franck  och Sonja Ferdman Larsson ordinarie ledamöter

Birgitta Augustsson och Johanna Nygren suppleanter.

Bengt Hultén avtackades som ordförande. Marie Falkström avtackades som ledamot och Bengt Engvall som revisor.

Claes Augustsson kvarstår som revisor, nyval Lars Tegnhed.

Åke Nilsson revisorsuppleant.

Conny Carlsson avgår ur valberedningen. Lars Blomdahl kvarstår.

Nyval Tina Rödl.

Medlemsavgiften fortsatt 150:- för enskild och 200:- för familj.

Innan gästföreläsaren fick ordet åts soppa med bröd och ost, kaffe och kaka . Allt tillverkat av styrelsemedlemmarna.

Historiker Sven Larsson berättade intressant och medryckande om livet i Halland på 1700-talet under rubriken  Tore Gudmarsssons tid  – och sedan.

 

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte måndag 27 augusti kl 19.00 hemma hos Bengt Hultén, Harplinge.  Väl mött!

 

 

TEATERREPETITIONER

Produktionsrådet har träffat regissörerna Kålle, Eva Edwall och Martin Odd.
Exakta tider och vilka som repeterar när kommer senare.
I april kommer repetitionerna vara i scoutlokalen i Söndrum.
Preliminärt  ligger repdagarna så här:

9/4      kl. 13.00 i scoutlokalen i Söndrum
14 -15/4
21 – 22/4
30/4 barndag
1/5
17 – 20/5
v 28 och 29 rep. start med mindre rep
v 30 fullrep för alla
genrep 2/8 och premiär 3/8

speldagar 3, 4 ,5 och 6/8
lediga 7 och 8/8
speldagar 9, 10, 11 och 12/8

Då det gäller musiken får vi återkomma senare. Sorgligt nog finns ju inte Leif Isebring med oss längre, så det måste bli viss förändring.

Intresserad av biljetter? Intresseanmälan kan göras redan nu  till augustsson.claes@gmail.com

OBS! På annandagen börjar vi !

Teater

Teatergänget hade ett förberedande möte på Storan i Falkenberg den 21 januari.

Filmen ”Trampa inte på min tröskel ” visades och man diskuterade förutsättningarna för repetitioner inför spel sommaren 2012.

Teaterintresserad? Speciellt unga män är välkomna  att pröva på! Kontakta Johanna Nygren johannashastar@hotmail.com

 

Årets uppsättning kommer att spelas 3 -6/8   och 9 – 12/8  i ”Hålan” vid Annies gård.

Det går att förbeställa biljetter redan nu. Ring Birgitta Augustsson 035 – 50792  eller skriv till

augustsson.claes@gmail.com