Konsert och Årsmöte

Årsmöte och konsert lördagen den 14 mars 2020 är inställt

på grund av läget med Corona viruset.

Vi beklagar detta och återkommer med ny planering.

Styrelsen för Albert Olssonsällskapet