Årsmöte 2016

Albert Olssonsällskapet har haft årsmöte på Annies gård den 13 mars 2016.

Styrelsens sammansättning är oförändrad med Ingegerd Sahlström som ordförande.

Mötet hölls i god ordning och anda.

Medlemsavgiften oförändrad; 150 för enskild och 200 per familj.

Efter förhandlingarna såg vi vinnande bidrag i vår klasstävling, och avnjöt programmet ”den siste bonden”: Roland Andreasson kåserade och Bengt-Göte Bengtsson musicerade.

Höstmötet 2015

Albert Olssonsällskapets höstmöte hölls på Annies Gård söndagen den 25 oktober 2015.

Ingegerd Sahlström inledde, hälsade alla deltagarna välkomna och berättade om en intressant aktivitet i höst. Johanna och Ingegerd har besökt 6 skolor och delat ut material till åk 4 och utlyst en skoltävling.

Kvällens gäst var landshövding Lena Sommestad som med stark inlevelse kåserade om ”mitt Halland”.

Ingegerd-Sahlström_Lena-Sommestad

Några rubriker från landshövdingens kåseri:

  • ”Halland är välmående och självrådigt. Flyter som en guldklimp för sig”
  • ”Här finns kor på markerna”
  • ”Halland är en härlig plats att leva på med en positiv utveckling framför sig. Halland är en del av världen”

 

Albert Olssonssällskapet tackade landshövdingen med en rungande applåd och delade ut triologin SAND för att ytterligare öka Lena Sommestads kunskap om sitt nya läns historia.

Pelle Hörmander lovar att ett utförligare referat kommer i nästa nummer av tidningen Gränsland.

 

Kom på Höstmötet

Kom på Höstmötet 2015

hostlov

Vi ses på Annies Gård söndagen den 25 oktober kl 16

Lyssna på landshövding Lena Sommestad som kåserar om ”mitt Halland”.

Ät goda danska smörgåsar. Umgås och träffa litterära vänner.

Anmälan görs till Bengt Hultén 070-243 25 35 eller johannashastar@hotmail.com

 

Årsmötet 29 mars 2015

Protokoll fört vid årsmötet med Albert Olssonsällskapet på Annies Gård söndagen den 29 mars 2015 kl 16.

§1 Sällskapets ordförande Ingegerd Sahlström öppnade årsmötet.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Årsmötet valde Bengt Hultén som mötesordförande och Pelle Hörmander till sekreterare.

§4 Claes Augustsson valdes att jämte mötesordföranden justera protokollet

§5 Pelle läste upp sällskapets verksamhetsberättelse, som årsmötet godkändes. Bengt redovisade det ekonomiska läget, vilket godkändes.

§6 Claes Augustsson läste upp revisorernas rapport. Årsmötet godkände denna.

§7 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Styrelsemedlemmarna deltog inte i detta beslut.

§8 Val av styrelse för år 2015
Till ordförande omvaldes Ingegerd Sahlström på ett år.
3 ledamöter omvaldes för ytterligare 2 år: Bengt Hultén, Bertil Franck och Pelle Hörmander.
Johanna Nygren har 1 år kvar på sitt mandat.
2 ledamöter fyllnadsvaldes på 1 år. Ingegerd Gasstorp efter Robert Carlsson som avsagt sig sin styrelseplats.
Agneta Hammarstedt efter Birgitta Augustsson som avsagt sig sin styrelseplats.

§9 Omval som revisor på 1 år: Lars Tegnhed
Nyval som revisor på 1 år: Conny Carlsson. Claes Augustsson har avböjt omval.
suppleant på 1 år: Leif Andersson.

§10 Lars Blomdahl omvaldes som valberedare på 1 år.

§11 Årsavgiften för 2015 fastställdes till 150 kr för enskild medlem; 200 för familjemedlemskap.

§12 Det fanns inga inkomna motioner att behandla.

§13 Sällskapets framtida inriktning.
Ingegerd inledde med att tala om sällskapets uppgift att hålla Albert Olssons författarskap levande och bygdeförankringen; samt efterlyste medlemmarnas åsikter om framtiden. Ett livligt idéutbyte utbröt.
Tag fram moderna hjälpmedel för skolorna (Lars Blomdahl).
Låt det gärna kosta att sprida kunskap om Albert. Sällskapet verkar ha råd (Hans Karlsson).
Inventera vad som finns i arkivet som skolhjälpmedel (Gunnar Olsson).
Samarbeta med andra litterära sällskap (Lars Holmér).
Ladan på Annies Gård kanske kan fungera som teaterscen för skolpjäser (Lars Tegnhed).
Samarbeta med hembygdsföreningar (Dan-Öjvind Gasstorp).
Erbjud bygdens 5-klasser möjlighet att varje år göra temaarbeten om Albert Olsson (Lars Blomdahl).
Låt klasserna tävla om ett årligt stipendium (Barbro Bengtsson).
Gör informationsblad till nyinflyttade (Agneta Hammarstedt).
Ordna en bokcirkel på Facebook (Johanna Nygren).

Ingegerd tackade för det stora intresset och lovade att styrelsen behandlar förslagen vidare.

§14 Övriga frågor:
Bertil Franck presenterade en ny bok om Fjäregruppen 50 år som exempel på hur man kan levandegöra sin hembygd.
Ingegerd avtackade Birgitta och Claes Augustsson för deras devota engagemang för sällskapet på och vid sidan av teaterscenen. Hon tackade också Robert Carlsson för hans engagemang.

§15 Ingegerd avslutade årsmötet och tackade för intresset.
Efter förhandlingarna framförde styrelsemedlemmar Albert Olsson gamla skolradioteaterpjäs ”Humlan och daggmasken”. Denna urpremiär rönte stor uppskattning hos auditoriet. Pjäsen följdes av samkväm och avnjutande av danska smörgåsar.

Halmstad  mars 2015

Mötessekreterare: Pelle Hörmander

Justeras: Claes Augustsson och Bengt Hultén


Nedan visas två foto från årsmötet.
AOS 004
AOS 001