Film

Filmen: När kärleken kom till byn

Romanen Den nye utkom 1947 och sommaren 1950 spelades filmen När kärleken kom till byn in. Regissör var Arne Mattsson och i rollerna sågs idel kända skådespelare. Lillebror Söderlunds melodi till Nils Ferlins dikt utgör ledmotiv i filmen.
I huvudrollen som folkskollärare ser vi Stig Lindberg och som hans två kvinnor, ordinarie lärarens hustru Karin, Ruth Kasdan, och lanthandlardottern, Ingrid Thulin, vid denna tid i början av sin karriär. Lanthandlare Bengtsson och hans hustru spelas av Edvin Adolphson och Dagmar Ebbesson och Stig Järrel gör ett av sina Caligulaporträtt som den bedragne äkta mannen.
I kommunarkivets gömmor som härbärgerar det mesta av Albert Olssons litterära kvarlåtenskap har sällskapet letat fram några foton från filminspelningen.

Albert Olsson tillsammans med regissören Arne Mattsson och huvudrollsinnehavaren, Sven Lindberg (Foto Nordisk Tonefilm)

Interiör från skolsalen, som nog påminner om Albert Olssons egen från den tiden (Foto Nordisk Tonefilm)

bild saknas

Den unge läraren vikarierar inte bara i katedern utan även hos den ordinarie lärarens hustru Karin Brunell spelad av Ruth Kasdan (Foto Nordisk Tonefilm)

bild saknas

Den nye har fler kvinnor på gång. Här i vitsippsbacken med lanthandlardottern, den debuterande Ingrid Thulin (Foto Nordisk Tonefilm)

bild saknas

Stig Järrel är den bedragne äkta mannen och gör ett av sina berömda Caligulaporträtt (Foto Nordisk Tonefilm)

Byns lanthandlare Bengtsson och hans hustru, Edvin Adolphson och Dagmar Ebbesen (Foto Nordisk Tonefilm)

Läs mer om Edvin Adolphson, Dagmar Ebbesen och Stig Järrel