Lästips

För att nå bästa behållning och läsupplevelse är det viktigt att de böcker som ingår i en serie med samma människor, miljö, tidsepok osv läses i rätt ordning. Här kan du se vilka böcker som hör ihop och i vilken ordning Albert Olsson tänkt sig dem.

Sand – Gränsland – Tore Gudmarsson
Böckerna handlar om bönder i Haverdal, godsherrar, dansk-svenska krigen på 1600-talet.

Kleber & Frank – Så levde de lyckliga – Julius Frank
En fattig yngling börjar som springpojke och blir genom giftermål och intriger förmögen grosshandlare. Handlingen är förlagd till en stad som liknar sekelskiftets Halmstad.

Den nye – Katederfolk – Kärleksvikarien
Kärleksromaner där handlingen utspelas i ett stationssamhälle på 1920-talet och framåt. En ung nyutexaminerad lärare vikarierar för den gamle och sjuke i både klassrum och sängkammare med intressanta konsekvenser.

Goda gudar – Finna sitt öde – Söka sig hem
Halländska kustbönder på 1000-talet som drar på vikingafärd åt väster och är borta i härnad under många långa år.

Innan svenskarna kom – Objudna gäster – På hans nåds befallning – …och ingen saknade dem
Från 1600-talets svenska härjningståg bland bondebefolkningen i Eslövsbyn och dess omgivningar i Skåne med nöd, svält och lidanden som följd.

Härsklystna herrar – Kvinnofejd – Trampa inte på min tröskel
En trilogi om kvinnor i Halmstad och socknarna norr därom under 1200- och 1300-talet. Tillblivelsen av nuvarande Halmstad norr om Nissan har inletts.

Sök på Kungliga Biblioteket böcker av Albert Olsson.

Läs mer här: