Litteratur

En litteraraturförteckning.

Erotic. Noveller av Albert Borgasgård (pseud.) 1928
Verser från Harplinge. 1930
Kring gårdarna vi havet. Dikter. 1933
… och jorden ger. Roman. 1939
Sand. Roman. 1940
Gränsland. Roman. 1942
Bortom sol och måne. Sagor och allegorier. 1943
Femte akten. Roman. 1943
Kleber & Frank. Roman. 1944
Tore Gudmarsson. Roman. 1945
Stjärnorna har sagt. Roman. 1946
Den nye. Roman. 1947
Skuggspel. Dikter. 1948
Vår långa väg. Forntiden. 1948
Så levde de lyckliga. Roman. 1949
Nya fröken. Roman. 1950
Goda gudar. Roman. 1951
Katederfolk. Roman. 1952
Finna sitt öde. Roman. 1953
Striden om Karlsson. Roman. 1954
Julius Frank. Roman. 1955
Det ofullbordade samhället. En antologi för opposition och eftertanke. 1956
Söka sig hem. Roman. 1957
Man mördar inte en överlärare. Detektivroman. 1958
Du ljuger, Marie. Roman. 1959
Kärleksvikarien. Roman. 1961
Makt och fattigdom. Roman. 1962
En bildbok om Halland. Nuet och hävderna. Foto: Erik Liljeroth. Text: Albert Olsson1964
Innan svenskarna kom. Roman. 1966
Objudna gäster. Roman. 1968
Fragment ur en verklighet. Text: Albert Olsson. Illustr: Elin Svipdag. 1969
På hans nåds befallning. Roman. 1970
I faraos land – på faraos tid. 1971
Ej blott gyllne dagar. 1971
Jag heter faktiskt Edith. Roman. 1972
… och ingen saknade dem. Roman. 1972
Vishet, öde och äventyr – på Faraos tid. 1976
Pepparkorn: några saltade ord för kärlekens bevarande och kulturens bestående. 1978
Härsklystna herrar. Historisk roman. 1980
Kvinnofejd. Roman. 1982
Trampa inte på min tröskel. Roman. 1985 Artiklar, uppsatser med mera

Sex år med Tore Gudmarsson. (Halland Vår bygd. Årg. 32, 1947, 13–16.)
Berget och råttan. Recension av Vilhelm Mobergs Invandrarna. (20 romaner bedömda av samtida. 1967, s.210–213)
Att skriva memoarer. (HP:s julnummer. 1968, s.12–13.)
Ni känner väl Halland. (13 i Halland. En antologi med 8 författare och 5 konstnärer som i ord och bild skildrar sitt landskap 1970, s. 40–43.)
Glimtar ur Harplinge skolväsens historia. (Harplinge. En bok om hembygden. 1973, s. 95–99.)
Torparna – en försvunnen yrkeskategori. (Harplinge. En bok om hembygden. 1973, s. 239–249)
Berättelsen om drängen från Harplinge. (HP julläsning. 741224.)
Gränsbygd. (STF:s årsskrift 1976, s. 147–156.)
I skuggan av framtiden. (Röster ur ett landskap. Antologi från Halland. 1978, s. 106–113.)
Efterskrift till Tore Gudmarsson. (HP 841211.)

Ett urval artiklar och uppsatser om Albert Olsson och hans diktning

Göthberg, Lennart, Albert Olsson – en halländsk diktarprofil. (SvM 430728.)
Näsström, G. & Strömberg, M., Den unga parnassen.1947, s.192–194.
Eriksson, Bror, Albert Olsson. (Studiekamraten. 1956, s. 40–43.)
Christophs, Bernt, Albert Olsson – ensamvargen. (HN 640115.)
Wahlén, Ingvar, Albert Olsson – halländsk epiker. (HN 670520.)
Mjöberg, Jöran, Albert Olssons vikingatrilogi från Halland. (I förf:s Drömmen om sagatiden. 2. 1968, s. 281–284.)
Att söka vår tankes ursprung… Porträtt av Albert Olsson. (LT 710717.)
Olsson, Albert. Författarporträtt. (SvBokh 1972, s. 711.)
Jungstedt, Torsten, Folkskollärarens bok blev långfilm. ”I mitt yrke kommer man svenska folket inpå livet.” (RiR-TV 1976:38, s. 18–19.)
Gunnarsson, Björn, Klio och Kalliope. Historia och samtid i Albert Olssons Tore Gudmarsson-trilogi. 1982. (Gbg univ inst f litt.vet.)
Lundberg, Erik, En stor halländsk roman. (HP821011.)
Gunnarsson, Rune, Alltid som en nybörjare i oskrivna böckers rike. (HP 840829.)
Andréasson, Roland, En berättare är borta. (HP 940514.)
Lundberg, Erik, Pilarna grönskar åter. En Halmstadsskildring fyller femtio år (Kleber & Frank.) (HP 940517.)

Litteraturförteckningen är sammanställd av Inga Johannesson.