Sällskapet

Sedan länge hade vänner till Albert Olsson och kännare och beundrare av hans bokliga gärning önskat att det skulle bildas ett litterärt sällskap i hans anda.

Initiativet togs av Ture Gustavsson, Ingemar Andersson, Roland och Barbro Falkström, Roland Andreasson, Hugo Mårtensson, Åke Nilsson och Boije Svensson och den 22 februari 1996 bildades interimsstyrelsen.

Sällskapet grundades den 4 augusti 1996 på Annies Gård i Haverdal, då en ordinarie styrelse valdes: Roland Falkström, Anton Lundgren, Elisabeth Manhof, Inga Johannesson, Stefan Petzén, Ingemar Bengtsson, Lennart Bjäräng och adjungerad Tom Manhof. Revisorer: Mats Johansson, Sten Olsson och Åke Nilsson.

I kommunarkivet i Halmstad, som innehåller stora delar av Albert Olssons efterlämnade manuskript och övriga handlingar, har Inga Johannesson lagt ner stor möda att grundligt katalogisera det enorma materialet. Kanske kan det inspirera någon att forska och skriva om Albert Olsson.

Fortfarande finns en fantastisk mängd osorterat material samlad i kommunarkivet. Behovet av en grundlig genomgång av arkivmaterialet är akut. Är någon intresserad av att ägna sig åt katalogisering? Använd gärna kontaktformuläret för att meddela oss.

Läs mer: