Aktiviteter 1997-2010

Här listar vi aktiviteter 1997-2010.

2010
Årsmöte hölls den 28 mars på Tylebäck. Anna Pia Åhslund berättade med ord och bilder om några av de 15 författare i vars fotspår hon vandrat då hon skrev sin bok ”I författares fotspår”. Vårbuffé intogs i matsalen.

Den 25 september besökte från styrelsen Bengt Hultén, Bertil Franck och Sonja Ferdman-Larsson ett seminarium för västsvenska författare på bokmässan i Göteborg. Anna Pia Åhslund berättade om Albert Olsson och hans författarskap för en intresserad publik.

Höstmötet den 31 oktober ägde också rum i Tylebäck. Bokhandlare och hedersmedlem Hans Carlsson kåserade om sitt förhållande till Albert Olssons författarskap. Martin Odd berättade om sitt manusarbete för teaterproduktionen ”Trampa inte på min tröskel”. Buffé intogs under trivsam samvaro.

Klicka för att hämta Verksamhetsberättelse för 2010.

2008
Årsmötet hölls den 30 mars på Tylebäck, dit ett 60-tal medlemmar hade sökt sig. Elisabeth Manhof tackade sällskapet för allt hon fått uppleva under sina många år som aktiv styrelseledamot. Bengt-Göte Bengtsson sjöng och berättade om August Bondessons liv. Årsmötesförhandlingarna följdes av en vårbuffet.

2007
Årsmötet hölls den 18 mars på Tylebäck, dit ett 60-tal medlemmar hade sökt sig. Elisabeth Manhof gav ett smakprov på Albert Olssons författarskap till musik, framförd av Astrid Carlson. Därefter kunde medlemmarna lyssna till historikern Sven Larsson, Jönköping, som skrivit boken ”När hallänningarna blev svenskar. Ett dramatiskt nationalitetsbyte 1645-1720”. Han lät oss möta bönder och herrar under både svensk och dansk tid i sitt föredrag med titeln ”Har Tore Gudmarsson funnits? Den historiska romanens förankring i halländskt 1600-tal.” I sedvanlig ordning serverades en buffet vid sammankomsten.

Sällskapets höstmöte 2007 hölls den 28 oktober på Tylebäck, Halmstad. Ett 30-tal medlemmar mötte upp och fick under en timme avnjuta ett mycket intressant program med titeln Från Sjöröveri till After beach Historia och visor från 7 sekler. Bo Keck gjorde nedslag i historien från 1300-talet och in i våra dagar och Ann-Louise Liljedahl, Leif och Stefan Isebring medverkade med sång och musik. Eftermiddagen avslutades med samkväm och en god buffet.

2006
Årsmötet avhölls söndagen den 26 mars 2006 kl 1600 på Tylebäck. Ett 70-tal medlemmar hade mött upp och efter sedvanliga årsmötesförhandlingar avtackades sällskapets ordförande sedan starten, Roland Falkström, med blommor och hedersmedlemskap. Han överräckte klubban till den nyvalde ordföranden Conny Carlsson och önskade lycka till.
Ulf Andersson lämnar styrelsen men kvarstår som ordförande för teatergruppen och blir medlem av valberedningskommittén. Sonja Ferdman-Larsson blir ordinarie ledamot och ny styrelsesuppleant är Malin Rydberg.

”Historia skrivs med hjärna, mage och hjärta” och ”skönlitteratur hjälper till att belysa historia” var några ord i början av det mycket uppskattade föredrag K. Arne Blom, Lund, höll om Danaland, friskyttar/snapphanar och krig och deras följder för befolkningen i Sverige och Danmark.
Efter föredraget serverades en god buffet.

Höstmötet ägde rum den 3 oktober på Tylebäck. Till styrelsens stora glädje hade ett 70-tal medlemmar mött upp. Ordföranden inledde med avtackning av avgångne styrelsemedlemmen Ulf Andersson och därefter presenterade Hans Carlsson sin stora satsning på nytrycket av Albert Olssons trilogi om Tore Gudmarsson.

Elisabeth Manhof inledde med att diskutera begreppet hjältar, övergick till att berätta om de litterära spår som står att finna kring det gamla Halmstad, gav en glimt av de skånska romanerna, funderade kring de starka kvinnorna i Albert Olssons böcker och avslutade med skolromanerna och filmen När kärleken kom till byn. Många passade på att inhandla trilogin till nedsatt pris och kvällen avslutades med scenen Så kommer brödet på bondens bord framförd av teatergänget och bröderna Isebring innan man lät sig väl smaka av en god buffet.

Bokhandlare Hans Carlsson presenterar nytrycket av trilogin om Tore Gudmarsson. ”Som nyinflyttad hallänning 1989 kände jag till författaren Albert Olsson men var utan kunskap om vad som dolde sig i romantrilogin om Tore Gudmarsson. När Solveig och Åke Hallberg på Bokförlaget Spektra visade upp sin upplaga, kastade jag mig över den för att få veta mer om halländsk historia och Albert Olssons berättarglädje. Trots att böckerna skrevs på 40-talet kändes de fräscha. Jag imponerades av den stora historiska kunskap och det lätta språk som Albert Olsson besatt.”

2005
Årsmötet den 13 mars på Halmknippet i Halmstad ägde i vanlig ordning rum med ordförande Roland Falkström vid klubban. K B Bjering förde oss i känd stil in i den gamla staden Halmstad och dess historia och en god buffet serverades. Ett sjuttiotal medlemmar hade sökt sig till mötet.
Höstträffen ägde i år rum söndagen den 30 oktober 2005 på Tylebäcks restaurang. Bokhandlare Ulrika Larsson presenterade höstens nya böcker och talade om halländska författare. Brockhusenjuniorer underhöll. Ostbricka, kaffe och kaka serverades. Ett sjuttiotal medlemmar hade mött upp.

2004
Söndagen 21 mars ägde årsmötet rum på Kvibille Gästis. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar med ett 80-tal medlemmar närvarande underhöll Harriet Forsell Gillsäter till musik av Jörgen Due Nielsen.
Antal ordinarie ledamöter i styrelsen utökades till sju. Nyvalda blev Bengt Hultén (kassaförvaltare), Ulf Andersson och Birgitta Augustsson. Nya suppleanter blev Sonja Ferdman-Larsson och Stefan Petzén.

2003
Årsmötet den 16 mars 2003 på Heagårds skafferi, Halmstad lockade som brukligt mycket folk. Ett 80-tal personer hade mött upp för att efter sedvanliga årsmötesförhandlingar lyssna på Lars Grimbeck som kåserade kring ämnet Halländska ord och uttryck.
Det blev en givande eftermiddag med många befriande skratt åt roliga historier från äldre tider och många tankar kring ord och ramsor. Mötet avslutades med en lättare smörgåsbuffé.

2002
Årsmötet hölls på Tre Hjärtan, Halmstad söndagen den 24 mars.
Från Norre Port till Stora Torg – en litterär promenad var rubriken på det intressanta samtal som efter årsmötesförhandlingarna följde mellan Erik Lundberg och Elisabeth Manhof om författare med anknytning till Halmstad. Bengt Elfström gav exempel på intressanta texter och Stefan Petzén underhöll den talrika församlingen med sin egen tonsättning av Albert Olssons dikt Bygden. Parentation hölls över Lennart Bjäräng, uppskattad medarbetare i styrelsen.

Höstträffen på Göstas Strandcafé, Steninge söndagen
den 6 oktober 2002 var välbesökt. Roland Andréassons intervju med Eric Rasmusson med titeln Utsikter från Brockhusens Plönninge lockade drygt 80-talet medlemmar, som även underhölls med Gamla och nya visor av Stefan Petzén och Torbjörn Johansson.

2001
Filmen NÄR KÄRLEKEN KOM TILL BYN visades söndagen 28 januari 2001 i Plönningeskolans aula.
Sällskapet har till sin stora glädje kunnat friköpa filmen och visade den för en stor publik, ca 80 intresserade.
HÄR finns en del material framgrävt ur arkivet.
Elisabeth Manhof höll ett mycket uppskattat föredrag om författaren Albert Olsson och några av hans romaner på Karl XI:s servicehus, Halmstad den 22 april 2001.
Ett sextiotal medlemmar hade mött upp till årsmötet på Kvibille Gästis, Kvibille den 11 mars 2001. Vid mötet utsågs Anton Lundgren till sällskapets hedersmedlem. Han mottog diplom och blomma och under kvällen framförde han och Barbro Falkström en nyskriven dikt.
Åke Hallberg kåserade om några episoder i Albert Olssons liv och Roland Andréasson läste bl a novellen I skuggan av framtiden. Mötet avslutades med en god ostbuffé.
En stor publik mötte upp för att lyssna till Ingegerd Sahlström på höstmötet på Harplinge Byakrog den 23 oktober 2001. Hon hade valt Albert Olssons roman Makt och fattigdom som utgångspunkt för sitt föredrag om gångna tiders sociala liv i stadsmiljö.
Genom att dra paralleller till sin egen uppväxt i Halmstad levandegjorde hon en tid som många bland åhörarna kände igen sig i.
Ytterligare ett populärt inslag vid mötet var den version av Brockhusen som en barngrupp under Reni Petersens ledning framförde.

2000
Den 16 december 2000 träffades de medverkande i spelet om Brockhusen och styrelsen på Annies Gård i Haverdal och njöt av julbord och framträdande av f d sekreterare Anton Lundgren, som blickade tillbaka med hjälp av egna dikter. Förnämligt levandegjorde också Roland Andréasson novellen I skuggan av framtiden av Albert Olsson.

1999
Vid årsmötet den 4 mars 1999 sjöng Alf Hambe egna visor och berättade om sina personliga minnen av Albert Olsson.
Vid höstmötet 1999 höll Elisabeth Manhof föredrag om Albert Olssons 1600-talstrilogi med musik från tiden.

1998
Den 22 februari 1998 hölls årsmöte och programmet hette ”Albert Olsson i skuggan av en stövel”, där Elisabeth Manhof kåserade till bilder och Barbro Falkström sjöng kupletter från krigets 40-tal.
Den 24–29 juli 1998 spelades en delvis utökad och omarbetad version av ”Brockhusen rider till Haverdal” inför cirka 1600 personer.
Den 6 september 1998 framträdde Ingela Strandberg med att berätta om Albert Olsson och läste dikter av honom. Hon läste även egna dikter. Stefan Petzén medverkade med gitarrspel och sång.

1997
Den 9 mars 1997 kåserade Lars Holmer om ”Albert Olsson i våra tankar”.
Sommaren 1997 framfördes ”Brockhusen rider till Haverdal”.
Den 12 oktober 1997 invigdes Albert Olssonrummet på Harplinge bibliotek.