Verksamhetsberättelse 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ALBERT OLSSON-SÄLLSKAPET

Styrelsen för Albert Olsson-sällskapet får härmed avge följande redogörelse för verksamheten under år 2013.

STYRELSE
Ingegerd Sahlström Ordförande
Bertil Franck ledamot, v. ordf
Bengt Hultén kassör
Pelle Hörmander sekreterare
Sonja Ferdman Larsson ledamot
Birgitta Augustsson ledamot
Johanna Nygren ledamot

STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden (18 februari, 24 mars, 25 april, 29 maj, 12 september och 4 december).

MEDLEMMAR

Antalet medlemmar uppgick till 210.

GRÄNSLAND

Vår medlemstidskrift utkom med ett höstnummer, det 16:e i följd. Det innehöll en engagerad artikel om triologin om Julius Frank, skriven av vår ordförande. Samt om romanen ”Stjärnorna har sagt”- en artikel av Albert Olssons son Gunnar.

Mycket av styrelsens arbete under 2013 upptogs av planerna på en ny teateruppsättning av ”Trampa inte på min tröskel” 2014. Martin Odd engagerades som textbearbetare och regissör. Vi tog kontakt med Hallands bildningsförbund för att gemensamt sjösätta en växthusmodell för spelet, i syfte att stimulera unga begåvningar.

ÅRSMÖTET

Hölls på Annies Gård 24 mars. Torgny Ahlgren visade halmstadfilmer från förr och kåserade därtill.

HÖSTMÖTET

Hölls på Annies Gård 20 oktober. Haverdalsfilmaren Rolf Gustavsson visade filmer och sånggruppen Annies Drängar underhöll.