Verksamhetsberättelse 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ALBERT OLSSON-SÄLLSKAPET

Styrelsen får härmed avge följande redogörelse för verksamheten under 2018.

STYRELSE
Ingegerd Sahlström ordförande
Bertil Franck ledamot, vice ordförande
Robert Carlsson kassör
Pelle Hörmander sekreterare
Ingegerd Gasstorp ledamot
Agneta Hammarstedt ledamot
Johanna Nygren ledamot
Conny Carlsson och Leif Andersson Revisorer
Lars Tegnhed Revisor-suppleant
Ann-Charlotte Westlund och Christer Harplinger Valberedning

STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden (19.1, 25.3, 17.4, 23.5, 11.6, 24.9, 28.10).

MEDLEMMAR

Antalet medlemmar är 70 enskilda eller familjer.

ÅRSMÖTET

Årsmötet hölls på Livbojen i Haverdal 25 mars. Ingegerd Sahlström kåserade om ”starka kvinnor”.

Höstmötet hölls på Annies Gård 28 oktober. Styrelsen framförde nytolkade skolradiopjäser av Albert Olsson.

Vi medverkade vid Harplinges hemvändardagar i juli.

Sällskapet har producerat och tryckt upp nytolkningar av två skolradiopjäser av Albert Olsson, omskrivna av Pelle Hörmander, illustrerade av Stefan Gustafsson.

Sällskapet har gett Ann-Louise Liljedahl i uppdrag att komponera musik till ett par Albert Olsson:s dikter.

Medlemstidskriften GRÄNSLAND utkom i december. Innehållet var primärt de nya sagorna.

Sällskapet har en stabil ekonomi.

Haverdal 31 mars 2019

Ingegerd Sahlström
Bertil Franck
Robert Carlsson
Pelle Hörmander
Ingegerd Gasstorp
Johanna Nygren
Agneta Hammarstedt