Verksamhetsberättelse 2019/2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ALBERT OLSSONSÄLLSKAPET

Styrelsen får härmed avge följande redogörelse för verksamheten under år 2019/2020

STYRELSE
Ingegerd Sahlström ordförande
Bertil Franck ledamot, vice ordförande
Robert Carlsson kassör
Pelle Hörmander sekreterare
Ingegerd Gasstorp ledamot
Agneta Hammarstedt ledamot
Johanna Nygren ledamot
Conny Carlsson och Leif Andersson Revisorer
Lars Tegnhed Revisor-suppleant
Ann-Charlotte Westlund och Christer Harplinger Valberedning

STYRELSESAMMANTRÄDEN

2019 hade styrelsen 5 protokollförda sammanträden samt träffats ytterligare några gånger för sammanställning och utskick av vår medlemstidning GRÄNSLAND.
2020 3 stycken sammanträden. Samt några spontana planeringsmöten utan protokoll.

MEDLEMMAR

Antalet medlemmar är 65 enskilda eller familjer.
Vi har 8 hedersmedlemmar.

ÅRSMÖTET

Årsmötet hölls den 31 mars 2019 på Livbojen i Haverdal. Ann-Louise Liljedahl som på styrelsens uppdrag tonsätter dikter av Albert Olsson gav oss några smakprov på sitt arbete.

Höstmötet hölls den 6 oktober 2019 på Annies Gård i Haverdal. Pelle Hörmander framförde estradpoesi ur sin senaste diktsamling

Ingegerd S och Pelle H har kåserat om AO som skolradiodramatiker för föreningen G:a Halmstad och för Alla Hjärtans Hus.

Vi deltog i Harplinges Hemvändardagar i juli. Vi har aktivt bidragit till att Ann-Louise Liljedahl fortsatt med sina tonsättningar.

Vi hade varken höst- eller årsmöte under 2020 på grund av den rådande coronaepedemin som grasserade.

Under 2020 genomförde den nybildade kören GRÄNSLAND 4 stycken konserter, baserade på Ann-Louises nya tonsättningar. 1 konsert i Västerhagens Festplats i Haverdal var sällskapets arrangemang. De övriga i Västerhagen, Hasses lada och kulturhuset Najaden i Ann-Louises regi.

Under 2020 blev första delen av romantriologin SAND digital. Vi hoppas att den snart kan erbjudas som ljudbok på någon boksajt.

EKONOMI

Angående denna hänvisas till särskild redovisning

Halmstad den 5 september 2021

Ingegerd Sahlström
Bertil Franck
Robert Carlsson
Pelle Hörmander
Ingegerd Gasstorp
Johanna Nygren
Agneta Hammarstedt