Medlemmar

Vi är nu 370 medlemmar!

Om du vill bli medlem, anmäl dig per telefon till styrelsen eller använd kontaktformuläret.

Som medlem får du tidningen Gränsland.
Vi träffas 2 gånger per år, årsmöte och höstmöte då vi lyssnar på någon föreläsare och intar en gemensam måltid.

Årsavgiften är 150 kr. Maka/make eller sambo betalar tillsammans 200 kr. Medlemsavgiften betalas via Bankgiro: 5034-7830.

På inbetalningskortet ange för och efternamn samt postadress.  Par som önskar medlemskap anger bådas namn.