Personliga minnen?

Har du personliga minnen av Albert Olsson?

Det är viktigt att så mycket som möjligt dokumenteras om Albert Olssons liv och författarskap.

Har du något personligt minne eller på annat sätt information av intresse?

När det gäller personliga minnen tycker vi att det är värdefullt om folk berättar för den som är redaktör för Gränsland. Vi letar hela tiden efter stoff som ger en bild av Albert för årsskriftens räkning. Det kan vara gammal elev e.d som kan berätta en episod som stannat i minnet. Det behöver inte ha värde för forskning.

Allt är av intresse!

Om du har något personligt minne relaterat till Albert Olsson skicka några rader till någon annan av oss i styrelsen.

Det finns också ett webbformulär där du kan skriva.
Gå till webbformuläret.