Skriv personliga minnen

Om du har några personliga minnen av Albert Olsson eller något annat av intresse för Albert Olssonsällskapet, så vill vi gärna att du berättar. Skriv några rader till:    Informationen skickas till ordförande Ingegerd Sahlström.