Tidningen Gränsland

Albert Olssonsällskapet ger ut tidningen Gränsland, här följer några summeringar.

 

Gränsland  24  år 2021
Nya medlemstidningen Gränsland har sett dagens ljus. Den 24;e upplagan; redaktör Pellepennan Hörmander, grafisk form Stefan Gustafsson/Utblick Media.
Ur innehållet:
Anna Lovdal, körledare och Ann-Louise Liljedahl, kompositör, berättar om körprojektet Gränsland som genomfört en hallandsturné under hösten 2021.
Ny i styrelsen Richard Tholin visionerar om nya sätt att nå ut med Albert Olssons verk….Film!
Ingegerd Sahlström ser tillbaka på 10 år som ordförande.
Referat från årsmötet i Immanuelskyrkan.
Gunnar Olsson skriver om pappa Alberts danska produktion.
Sandtriologin toppar bibliotekets utlåning.
Och några Coronarelaterade dikter av Pellepennan, illustrerade av Stefan Gustavsson

——————————————————————————–

Gränsland  19  år 2016

Gränsland, Albert Olssonsällskapets medlemstidning, kom ut med sin 19:e upplaga i december 2016. Numret innehöll en gedigen artikel, som Gunnar Olsson skrivit om de viktigaste böckerna i faderns rikhaltiga produktion. Ur sonens perspektiv. Gunnar beskrev grundläggande viktiga delar ur några av de historiska romansviterna. Men även Albert Olsson, lyrikern fick en belysning. Inte minst intressant var genomgången av de religiösa och filosofiska funderingar, som författaren hade i böckerna med egyptisk förankring. Ingegerd Sahlström skrev om skoltävlingen, som vi genomförde med en klass från Kvibille som segrare. Pelle Hörmander noterar svårigheten att föryngra sällskapet. Och styrelsens medlemmar delar ut lästips.

——————————————————————————–

Gränsland  18  år 2015

Vår tidskrift Gränsland blev klar i december 2015. Den 18:e upplagan med Pelle Hörmander som redaktör och Stefan Gustafsson som grafisk formgivare. Du kan läsa om Stefans bakgrund och hans relation till Albert i detta nummer. Landshövding Lena Sommestad träffade medlemmarna på vårt höstmöte. En artikel om detta möte och bilder från detsamma i nya Gränsland. Bertil Dawidson hade Albert som lärare. Han minns svartkrutsexperiment och snabba 60-meterslopp på grusvägen vid Lyngåkraskolan. Poeten Albert Olsson är inte lika uppskattad som epikern. Det är synd. Några av hans bästa dikter från debuten 1930 i årets tidskrift. Läs också om vår stora satsning på skoltävling och om sällskapet i spaltmeterna

——————————————————————————–

Gränsland  17  år 2014

Gränsland, Albert Olssonsällskapets medlemstidning, kom ut med sin 17:e upplaga i december 2014. Numret lade tonvikten på sommarens teaterspel “trampa inte på min tröskel”. Tidskriften var fylld med Richard Tholins fina bilder från teaterhålan i Haverdal. Redaktören Pelle Hörmander hade träffat teaterrävarna Martin Odd och Björn Holmgren för ett samtal om teater förr och nu. De skissade också på eventuell nysatsning. Skådespelarna Anna Lovdal och Micke Classon gav sin syn på sommarens äventyr. Ljusmästare Martin Lindqvist intervjuades om sin medverkan:”roligaste tiden i mitt liv” sa han.
Pelle kåserade också om”brockhusenandan – vad är det?”
En artikel var ett utdrag ur bokförlaget Tidens jubileumsskrift från 1962 om Albert Olssons författarskap.
Ansvarig utgivare: Ingegerd Sahlström. Redaktör: Pelle Hörmander. Grafisk form: Stefan Gustafsson.

——————————————————————————–

Gränsland  16  år 2013

Albert Olssonsällskapets ordförande Ingegerd Sahlström har fängslats av  de galghumoristiska böckerna ” Kleber & Frank, ”Så levde de lyckliga” och ”Julius Frank” och berättar om persongalleriet. Gunnar Olsson , Albert Olssons son, berättar kunnigt om bakgrunden till  ”Stjärnorna har sagt” som utspelar sig i Ukraina och Polen.  Eva Andersson född Westerberg, berättar om sin  lärare Albert Olsson.   Martin Odd laddar för en spännande teatersommar 2014.   Albert Olssonsällskapets förste Brockhusen i  spelet ”Brockhusen rider till Haverdal”  Bengt von Segebaden har lämnat jordelivet och hans hustru Brita von Segebaden berättar hur de upplevde teatertiden.
Redaktör : Sonja Ferdman Larsson. Layout: Stefan Gustafsson.

——————————————————————————–

Gränsland  15  år 2012

2012 var ett ”teaterår”  och  årets Gränsland kom att innehålla bilder och skådespelarkommentarer     från  årets uppsättning av ”Trampa inte på min tröskel”.  Martin Odd Och Sonja Ferdman Larsson har tittat på historiska händelser som gör att vi kan dra slutsatsen att berättelsen i  trilogin ”Härsklystna herrar”, ”Kvinnofejd” och ” Trampa inte på min tröskel” utspelar sig  mellan 1263 och 1276. Personer som levt vid den tiden kan alltså ha upplevt   det som utspelas i vår föreställning.  Leif Isebring som bidragit med musik till föreställningen hade lämnat oss och Ann-Louise Liljedahl  skrev minnesord.  En kort presentation av  Albert Olssons första roman  ” …. och jorden ger”  som kom ut 1939.
Redaktör: Sonja Ferdman Larsson.  Layout: Stefan Gustafsson.

——————————————————————————–

Gränsland  14  år 2011

Albert Olssonsällskapet fick Halmstad kommuns kulturpris 2011. Gunnar Olsson berättar om  sin Far som familjefar,  folkskollärare och författare . Det är imponerande mycket Albert Olsson hann med och samtidigt vara en närvarande Far. I boken  ”Striden om Karlsson”  får man en bild av den skapande processen.  Personerna i boken tar nästan över författarens liv.  Sonja Ferdman Larsson  har skrivit några ord om mötet med  lärarkollegan Albert Olsson.   Under året har Albert Olssonsällskapets  förgrundsgestalt och mångårige ordförande  Roland Falkström gått bort. Elisabeth Manhof och Rolands dotter Marie Falkström har skrivit minnesord.
Redaktör: Sonja Ferdman Larsson. Layout: Stefan Gustafsson.

——————————————————————————–

Gränsland nr 13 år 2010

Gränsland utkom med två nummer under 2010 då det hade blivit en förskjutning av utgåvan från 2009 . Redaktör Sonja Ferdman Larsson, layout Stefan Gustafsson.
Gränsland nr 13 blev ett temanummer som handlade om arbetet med och upplevelsen av detta nya skådespel ”Trampa inte på min tröskel” byggt på Albert Olssons trilogi ”Härsklystna herrar”, ”Kvinnofejd” och ”Trampa inte på min tröskel”.

——————————————————————————–

Gränsland nr 12 år 2009
Gränsland utkom inte år 2009 utan det blev två nummer under 2010 då det hade blivit en förskjutning av utgåvan från 2009. Redaktör Sonja Ferdman Larsson, layout Stefan Gustafsson.
Tolfte numret innehöll bl.a. artiklar av Anna Pia Åhslund och Lennart Lundborg. Lennart Lundborg skrev om Albert Olssons svåger konstnären Eric Nilsson, som skrev manus till första uppsättningen av ”Brockhusen rider till Haverdal”. För övrigt innehöll Gränsland nr 12 en del om förberedelserna för ett nytt skådespel ”Trampa inte på min tröskel” byggt på Albert Olssons trilogi ”Härsklystna herrar”, ”Kvinnofejd” och ”Trampa inte på min tröskel”.

——————————————————————————–

Gränsland 11  år 2008

Denna årgång av Gränsland inleds med några bilder ur författarens liv : Hans första dag som lärare i artikeln ” I skuggan av framtiden”  från Hallands författarsällskaps  antologi 1978 ”Röster ur ett landskap”.  Inga Johannesson refererar en intervju för tidningen ”Landsbygdens jul”  där Albert Olsson talar med Stellan Sturesson om svårigheten att göra människor levande i romanerna.  Man kan även läsa en atikel av Bertil Karlsjö om ”Livet efter freden i Roskilde”.  Elisabeth Manhof bidrar med en färgstark skildring av ”Tre kvinnoöden i Halmstad på 1600-talet”. Anton Lundgren, som hörde till Sällskapets grundare, har gått bort och tackas för sina insatser.
Redaktörer : Astrid Carlson, Hans Carlsson, Bertil Franck och Inga Johannesson.  Layout: Stefan Gustafsson.

——————————————————————————–

Gränsland nr 10 år 2007

I detta nummer möter vi den miljö Albert Olsson som nyutexaminerad lärare trädde in i och långt senare skildrade i Nya fröken.

Harplinge var unikt på flera plan, vilket framkommer i intervjun med Ture Gustavsson och i Eric Rasmussons artikel om Ludvig Nanneson. Sven Larsson har forskat i Hallands historia på Tore Gudmarssons tid. Redaktionen lyssnar också på röster om Brockhusenspelets vara eller icke vara.

——————————————————————————–

Gränsland nr 9 år 2006

Detta nummer ägnar stort utrymme åt ämnet historiska romaner. K Arne Blom och Hans Carlsson ser på ämnet ur två olika perspektiv, det litterära och det personliga. Halmstad 700 år har inspirerat redaktionen till att lyfta fram Albert Olssons 1200-talsepos om Halmstads ursprung och Elisabeth Manhof funderar kring ägaren till den guldring, som år 1902 blev funnen intill kyrkoruinen vid Övraby. Vi får också i intervjuer lära känna Albert Olsson som lärare och vän.

——————————————————————————–

Gränsland nr 8 år 2005

I detta nummer ägnar vi oss åt Albert Olssons romanserie om 1600-talets skånebönder under danskväldet, framför allt den första delen, Innan svenskarna kom. Vi möter också Albert Olsson i vardagslivet i en intervju med två av hans barn och får ett annorlunda perspektiv på hans liv och författarskap.Naturligtvis finns kommentarer kring årets spel med. Några av spelets skådespelare kommer till tals.

——————————————————————————–

Gränsland nr 7 år 2004

Sällskapets årliga utgåva innehåller förutom en redovisning av 100-årsjubileet, en skildring av Albert Olssons syn på det egna författarskapet och exempel på hur mycket hembygden och naturen betydde för honom.Regissören Martin Odd ger oss sina funderingar kring detta att vara skådespelare och vi möter författaren som såväl historieberättare och pensionatsgäst!

——————————————————————————–

Gränsland nr 6 år 2003

Redaktionen ville med detta nummer lyfta fram några verk och kanske locka till fönyad läsning, rentav locka nya läsare. Stig Hedén berättar om det praktiska arbetet på ett förlag och kontakten med författare. Årets hyllade Brockhusenspel ses också ur ett litet annorlunda perspektiv, regissörens och barnens.