Välkommen till DE LITTERÄRA SÄLLSKAPENS SCEN, Kulturnatten 6/9 i Halmstad. Bo Li…

Välkommen till DE LITTERÄRA SÄLLSKAPENS SCEN, Kulturnatten 6/9 i Halmstad.
Bo Lindblom, Chris Forsne, Monika Häägg, Catharina O, Anna Wieslander, Torbjörn Johansson, Ingegerd Sahlström, Gunilla Poppe, Thomas Poppe, Angelica Ahlefeldt-Laurvig, Mymmel Blomberg, Elsa Andersson och Carl Sundberg. Samt texter och berättande om författarna August Bondeson, Albert Olson, Elsa Grave och utställning om Olof von Dalin.
Vi finns på STADSBIBLIOTEKET på scenen vid "Ord och Bildverkstaden" Kl. 19:00-22:30 med följande programpunkter:

Kl.19:00 Vår litterära skatt – Hallands författarsällskap berättar
Kl. 19:00 ”Komma bort” – Bo Lindblom
Kl. 19:15 ”Jag är skapad för stormen och striden och regnet” – Chris Forsne
Kl. 19:30 ”Solbarnet – en historisk saga i Halmstad” – Monika Häägg
Kl. 19:45 ”10 minuter om varför poesi är så himla bra” – Catharina O den magdansande poeten
Kl. 20:00 August Bondessonsällskapet
Torbjörn Johansson läser texter av August Bondeson
Kl. 20:30 Elsa Gravesällskapet
Gunilla Poppe deklamerar dikter av Elsa Grave med musik av Thomas Poppe
Kl. 21:00 Albert Olssonsällskapet
Ingegerd Sahlström läser en text av Albert Olsson
Kl. 21:30 Vår litterära skatt – Hallands författarsällskap berättar
Kl. 21:30 ”Det vete fåglarna” – Angelica Ahlefeldt-Laurvig och Mymmel Blomberg
Kl. 21:45 ”Inte mera ärtsoppa” – Elsa Andersson
Kl. 22:00 ”Fredagsklubben och historieberättande i Kinshasa” – Carl Sundberg

Under kvällen har också Olof von Dalinsällskapet en utställning om författaren.

FRI ENTRÉ - programmet ingår som en del av Kulturnatten i Halmstad